1_sirkel
2_dameisirkel
3_rullestol_basket
4_gutt_blindm
5_gammeld
6_gravid
7_bussimann
8_rullator
9_allergiker

Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner


Kommuneerfaringer kan formidles internasjonalt – skrivekurs i Gjøvik

(Nyhet, 11.03.2016)

Tiltak K2 Universell utforming ble gjennomført med stor bredde og aktivitet i kommunesektoren. Nå kommer muligheten til å formidle erfaringer og innsats utenlands.

Universell og NTNU i Gjøvik inviterer til et skrivekurs for de som ønsker å levere inn abstract til konferansen Universal Design i York i august 2016. Målgruppen for kurset er ansatte i fylker, kommuner og statlige forvaltningsorgan som har erfaringer med universell utforming, og som kan tenke seg å presentere prosjekter på denne konferansen. Kurset er et tiltak for å gjøre flere i stand til å sende inn bidrag til konferansen. I kurset vil du bli veiledet i søknadsprosessen, og det blir satt av tid til å arbeide med selve prosjektsøknaden enkeltvis og i grupper. Programmet vil tilpasses etter deltakerne.

Kurset er gratis, og arrangeres ved Quality Hotell Strand i Gjøvik den 30.3. kl 11:00 til 31.3. kl 13:00. Program, informasjon og påmelding

Konferansen Universal Design 2016 – Learning from the past, designing for the future arrangers av Universitetet i York, England, 21.- 24. august 2016. Den er en oppfølger av konferansene i Oslo/Lillestrøm i 2012 og Lund, Sverige, i 2014. Program og informasjon om selve konferansen ligger på nettsiden til York 2016

Fornebudagene 1. – 3. desember 2015 var det en intro til konferansen:
Universal design international conference in York 2016 v/ Einar Lund, KMD (pdf)

Forstørret tekst

Text Size: