1_sirkel
2_dameisirkel
3_rullestol_basket
4_gutt_blindm
5_gammeld
6_gravid
7_bussimann
8_rullator
9_allergiker

Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner


Nettverksamling med universell utforming på agendaen

(Nyhet, 28.11.2016)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer felles samling for Nettverk for regional planlegging og Nettverk for kommunal planlegging i 6. – 7. desember på hotell Bristol i Oslo. Nytt av året er at universell utforming og medvirkning har fått sin egen parallelle sesjon.

Sesjonen er delt i to:

  • Erfaringer med tilskuddsordningen for arbeidet med kommunenes plankompetanse 2016.
  • Grunnlag og veikart for å komme videre i arbeidet med universell utforming og medvirkning i planlegging.

Målgruppen for hele samlingen er medlemmer i departementenes nettverk for regional planlegging og for kommunal planlegging, det vil si de som arbeider med slike spørsmål hos fylkesmennene og i fylkeskommunene.  Målgruppen for parallellsesjon C er i tillegg de som arbeider særskilt med universell utforming og medvirkning i de samme instansene.

Program for parallellsesjon C (pdf)

Kontaktperson for parallellsesjon C om universell utforming og medvirkning er Einar Lund, 22245927, elu@kmd.dep.no

Forstørret tekst

Text Size: