1_sirkel
2_dameisirkel
3_rullestol_basket
4_gutt_blindm
5_gammeld
6_gravid
7_bussimann
8_rullator
9_allergiker

Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner


Stor norsk deltakelse på konferansen UD2016 i York

(Nyhet, 29.08.2016)

Universitet i York fulgte opp konferansene i Oslo 2012 og Lund 2014 med temaet Learning from the past, designing for the future den 21. – 24. august 2016. Konferansen var lagt opp med få key-note speakers og en bred presentasjon av mange innsendte papers i parallelle sesjoner. Deltakelse og innlegg fra alle kontinenter viser at universell utforming er et tema som er forankret og utdypes i mange sammenhenger. Tidsprogrammet ga gode anledninger til mye oppfølgende samtaler og kontakter.

Innlegg fra flere land viste at det systematiske politiske arbeidet med universell utforming står noe tilbake. Fra departementenes side var derfor bidragene innlegg som vektla bruken av nasjonale handlingsplaner, aktive nettverk og samarbeid med kommunesektoren og medvirkning. Bufdir/Deltasenteret arrangerte en work shop med tittelen: Interpretation and reputation of universal design. Husbanken har formidlet eget innlegg og inntrykk fra konferansen.

Det var stor norsk deltakelse – over 100 av de i alt 180 delegatene. Kommunesektoren i Norge var godt representert med delegasjoner fra fylker og kommuner. Universitets- og høgskolesektoren og nasjonale instanser i Norge bidro med mesteparten av de 33 innleggene fra Norge. Program med oversikt over alle sesjoner og innledere finnes på konferansens hjemmeside http://ud2016.uk/. Alle innsendte papers ligger samlet i Ebook som Volume 229: Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing for the Future og kan lastes ned som pdf.

Arrangøren la opp til en uhøytidelig stil med York som en vikingby som en «nordisk» sammenheng i konferanseserien. Dette ble tatt opp underveis og førte til at neste konferanse ble besluttet lagt til Dublin i 2018 med The Centre for Excellence in Universal Design som koordinator.

Forstørret tekst

Text Size: