Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

2 søkeresultater for: Vaksdal

1

Vaksdal kommune

Trinnfri jubel for kryssingsfelt i gågata Suksesskriteriet er samarbeid med brukarane om utforming av trinnfrie kryssingsfelt i sentrumsgata på. Saman med dei har kommunen bygd åtte kryssingsfelt – til trinnfri jubel. Gågata i Dale sentrum vart bygd med brustein i 1995. Då var det ingen som tenkte på trinnfri tilkomst. Dette gjorde det vanskeleg for […]

2

Prosjektrapporter K2

Tiltak K2 Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 -15 ble startet i 2014 i påvente av en ny nasjonal handlingsplan. Se nærmere om tiltak K2. En del av deltakerne fikk etter søknad tilleggsmidler for å gjennomføre “særskilte” prosjekter. Prosjektrapportene beskriver innretning og gjennomføring av særskilte, ofte tematiske eller konkrete, prosjekter gjennomført av kommuner […]