Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

4 søkeresultater for: Vestre Toten

1

Vestre Toten kommune: Badeanlegg

Brukervennlig badeanlegg med ny svømmehall på Raufoss Totenbadet sto ferdig i 1992, men man savnet en ny svømmehall fra første stund. Da den gamle svømmehallen ble stengt i 2001, startet planleggingen av ny hall, men Raufoss sine 6500 innbyggere måtte likevel vente i 10 år før den sto ferdig. Svømmehallen ble en suksess, og den […]

2

Universell utforming gjøvik 2011

K1 – Nettverkssamling 22.– 23. november 2011 på Gjøvik Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner Deltakere: Prosjektleder for universell utforming i pilotfylkene Koordinator for universell utforming i ressurskommunene Kontaktperson i nye kommuner tilknyttet tiltak K1 fra 2010 Inviterte gjester fra samarbeidende aktører i K1 tiltaket Program Foredragene (pdf): […]

3

Årsrapporter K1

Årsrapporter K1 Årsrapportene beskriver ressurskommunenes og pilotfylkenes aktiviteter i perioden 2009-2013. Nye fylker som er trukket inn i utviklingsprosjektet har levert årsrapport for 2013. Rapportene inneholder blant annet presentasjoner av et forbildeprosjekt fra hvert år, og  viser hvordan ressurskommunene og pilotfylkene organiserer og evaluerer sitt eget arbeid som utviklingsaktører for universell utforming. Prosjektene varierer fra […]

4

Skapte stemning

Skapte stemning I tillegg til et velfungerende sekretariat og god planlegging, bidro møtelederne og sceneunderholdere til en vel gjennomført uu-konferanse på Hamar. Møteleder Tor Inge Martinsen kom med muntre introduksjoner, møtelederkollega og informasjonsrådgiver Odd Bjørn Solberg i Husbanken Vest sa at ”i uu-arbeidet kan det sikkert brukes både gulrot og pisk, men gulrot er vel […]