Finnmark fylke: Friluftsliv i Pasvik

Mer tilgjengelig friluftsliv i Pasvik.

Thormod Hoel (65) på Holmfoss i Pasvik har lagt til rette for at også folk med nedsatt funksjonsevne og andre ­utfordringer kan få bedret livskvaliteten gjennom et ­friluftstilbud. Finnmark fylkeskommune ønsker å ­oppmuntre til slike private initiativ og har gitt tilskudd til tiltaket.

Mer tilgjengelig friluftsliv i Pasvik. IDYLLISK: Det er garantert få spisesteder som ligger så nært vann, og tilbudet har vært godt mottatt. Foto: Thormod Hoel. Klikk på bildene for større visning.

Pasvik.

UNIVERSELT UTFORMA: Det er godt tilrettelagt for rullestolbrukere på den ombygde gården ved Pasvikelva. Foto: Thormod Hoel. Klikk på bildene for større visning.

Produksjon og salg av ved til brensel er hovedbeskjeftigelsen på Nordmo, rundt tre mil fra Kirkenes. Gården der det tidligere ble produsert melk og kjøtt, ligger idyllisk til ved Pasvikelva, som ­utgjør mesteparten av grensa mot Russland i øst. Sønnen har overtatt mye av vedproduksjonen, og kreative Thormod Hoel har i flere år jobbet med å gi turister i Pasvik et tilbud. Turisme er imidlertid en svingende næring, og da en kompis i rullestol ble med på elva og fisket, skjønte innehaveren at det finnes andre dimensjoner i livet man kan kombinere med næring.

Gjorde inntrykk
Det gjorde inntrykk på eieren, da han så hva turen gjorde med hans venn i rullestol, og like etter var han i gang med å utvide tilbudet for lokale brukere som vanligvis ikke er målgruppa på ordinære turer. Han ble hyra inn av Rotary for å gi fem rullestolbrukere en opplevelse på og ved elva, og etter hvert ballet det bare på seg. Allerede for flere år siden dro han i gang populære turer for kreft­pasienter, som fikk oppleve ­Pasvikdalen i elvebåt med kaffe, mat og bål i idylliske opp­levelser på elvebredden.

Pasvik.

LIVSKVALITET: Personer med nedsatt funksjonshemmede og andre som sliter med å komme seg ut i naturen, kan få positive opplevelser og økt livskvalitet gjennom fisketurer på elva. Foto: Thormod Hoel. Klikk på bildene for større visning.

Tegna sjøl
Han gikk i gang med å tegne skisser til et universelt utforma «Inn på tunet-anlegg» helt ned mot elva. Finnmark fylkeskommune var positiv, og han fikk tilskudd på kr. 50 000,-, som han brukte på rampa og handikap­toalett. Fra Innovasjon Norge har han fått både lån og tilskudd. I ­tillegg har han satsa egne midler i prosjektet.

Meningsfullt
Hoel er opptatt av at også de som av ulike grunner faller utenfor, får tilbud innen friluftsliv. Han gir dag­tilbud til personer som er lettere demente, og folk som sliter med rus- og psykiatriproblemer. Hoel er spesielt opptatt av dem som stort sett sitter hjemme i rullestol. Det er av stor betydning at de også får muligheter for å oppleve naturen, gjerne fisketurer. Det er viktig å ta hensyn til brukernes behov og jeg lytter gjerne til hva de ønsker, sier Tormod Hoel.


10 tips for bedre tilgjengelighet i friluftsområder
Nord-Trøndelag fylkeskommune har gitt ut en folder med 10 tips for bedre ­tilgjengelighet i friluftsområder. Fylkeskommunen fordeler hvert år statlige og fylkeskommunale friluftsmidler til aktiviteter og tilrettelegging av områder for friluftsliv. Tiltak som retter seg mot alle, uavhengig av alder og funksjonsevne, blir prioritert ved utdelingen. Den ligger på Nord-Trøndelag fylkeskommune sine hjemmeside: https://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Sider/Friluftsliv.aspx


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
BryggeRasteplassAdkomstFolkehelseUniversell utformingInkluderingTilskudd