Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Gangbaner til lite tilgjengelige områder

Ved Nord-Europas høyest beliggende bilveg, om lag 1850 meter over havet, blant kulturminner og permafrost, er et område gjort tilgjengelig ved utvikling og montering av gangbaner. Alle kan bevege seg gjennom et vanskelig tilgjengelig terreng til

Gangbanene slynger seg frem til Juvfonne og klimaparken.Gangbanene slynger seg frem til Juvfonne og klimaparken.

Mímisbrunnr Klimapark.

Det er siden 2009 samlet inn over 700 arkeologiske funn fra Juvfonne. Rundt fonna ligger det om lag 50 buestillinger som spor etter reinjegere og deres virke fra 200- tallet til og med vikingtiden.
Det er med bakgrunn i kulturminnene og den unike tilgjengeligheten til denne fonna ved Juvasshytta og inngangsporten til Galdhøpiggen, at en har etablert Mímisbrunnr Klimapark som et visnings- og forskningsområde. Klimaparken gir hele familien en mulighet til å bli med inn i isen gjennom en tunnel i Juvfonne. Et av målene har vært å gjøre dette sårbare området tilgjengelig for flest mulig på en måte som ikke skader landskap og kulturminner.

Problem
Området klimaparken ligger i er utfordrende med et høyfjellsmiljø med permafrost (hvor grunnen beveger seg) og sårbar vegetasjon. I tillegg er været ekstremt, særlig med mye og sterk vind. Tilgangen til klimaparken måtte også gå gjennom et område som er automatisk fredet kulturminner og i område med flott polygonmark. Så selv om terrenget var spennende var det også særdeles krevende å utvikle med tanke på tilgjengelighet.

Mål som styrte arbeidet
Tre ønskede effekter ble styrende for utviklingsprosjektet:
–    ALLE skulle få mulighet til å oppleve de unike kvalitetene dette område har å by på.
–    Hindre slitasje i terrenget pga. ferdsel (kanalisering).
–    Økt og bedre tilgjengelighet betyr mye for økt besøkstall og godt renommé.

Oppland bilde gangbroer heises på plass

Egen løsning for montering ble utviklet til prosjektet

Oppland bilde av gangbroer

Gangbanene gjør vanskelig terreng tilgjenglig for flere

Valgt løsning
Våren 2013, etter 2 år på å teste ut ulike løsninger, startet arbeidet med å bygge gangbanene fra veien ved Juvasshytta til istunellen i Juvfonne, en strekning på om lag 700 meter.
Gangbanene består av gitterrister (kompositt), lagt på trerammer forankret til berg/jordfaste steiner. Med fargebruk som gir kontraster mellom gangveier, møteplasser og retningsforandringer slynger gangbanene seg over stein og ur, mens markert og opphøyde kanter har gitt trygg verne- og styrekant på gangbanene.
Kombinasjon av praktisk utprøving og samarbeid med landskapsarkitekter har vært viktige for resultatet, og et lokalt entreprenørfirma fikk jobben med å produsere ferdige seksjoner som senere ble kjørt ut og montert i terrenget.
Sherpaer fra Nepal ble brukt til å tilrettelegge steiner, slik at gangbanene lett kunne legges på plass. Bruk av sherpaens ekspertise på steinarbeid har vært viktig i prosjektet.
Det ble laget en «Reodor Felgen» løsning med traller og løftearm for å kjøre og legge ut de ferdigproduserte rammene (med rister). Det ble lagt ut opptil 60 meter med gangbaner på én dag og alt arbeidet ble utført manuelt. Etter at alt var på plass ble gangbanene forankret til berg med kjetting og ekspensjonsbolter.


Suksessfaktorer:

  • Bruk av rett kompetanse i alle ledd av arbeidet.
  • Uttesting før full realisering.
  • God lokalkunnskap og respekt for det krevende og sårbare området.
  • Effektiv tidsbruk ved å lage en effektiv og miljøvennlig produksjonslinje.

 

Vi har fått flere henvendelser fra andre som ønsker å høre mer om vår løsning.
Løsningen synes å være den beste både ut i fra et brukerperspektiv, miljøperspektiv og utbyggingskostnad.

 


Film om gangbaner, stier og tilgjengelighet: https://www.youtube.com/watch?v=7JRc0RD5xsI&feature=c4-overview&list=UUSzANMHBgv-Xbf1nXJgMMSg