Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Reiseliv – kompetanse – gode opplevelser for alle

Heving av kompetanse om universell utforming hos ansatte i ulike reiselivsbedrifter i Hedmark og Oppland skal gi økt antall gjester og bedre opplevelser for alle. Bedre tilrettelegging for alle gjester er lønnsomt, både bedrifts- og samfunnsøkonomisk.

Teste forskjellige underlag og stigningsgrad.

Deltakere på kurs får teste forskjellige underlag og stigningsgrad.

Tilgjengelighet

God tilgjengelighet er bra for mange!

Tidligere har 90 reiselivsbedrifter i Hedmark og Oppland blitt kartlagt med tanke på universell utforming. Prosjektet ”Gode reiseopplevelser for alle” er en oppfølging av denne kartleggingen og har samlet ansatte fra 7 overnattingsbedrifter og 8 museer i fylkene til kurs om universell utforming i daglig drift og utvikling.

Suksessfaktoren er samarbeid
Reiselivsnæringen i Hedmark og Oppland varierer med alt fra store turistattraksjoner som Maihaugen og Hunderfossen til mange mindre satsninger som ulike familiesteder med muligheter for natur- og kulturopplevelser. Kompetanseprogrammet i prosjektet er utviklet i samarbeid med den bredt sammensatte reiselivsnæringen, brukere fra ulike organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Høgskolen på Gjøvik. Dette har gitt et opplæringsprogram som gir deltakerne økt kompetanse og sikrer praktisk nytte for virksomheten uavhengig av størrelse, innhold og beliggenhet.

Nyttig for reiselivsnæringen
Langsiktig mål for reiselivsnæringen har vært at deltakende virksomheter skal få økt antall gjester, at hver gjest bor i flere døgn og at gjestene får gode opplevelser. Dette gir den enkelte virksomhet bedre inntjening og større muligheter for videreutvikling av tilbudet på den enkelte destinasjonen. Gjennom opplæringen har det også blitt dannet et nettverk mellom aktørene som vil bidra til samarbeid mellom dem og dermed et bredere tilbud til gjestene.

Gode opplevelser for alle
En reiselivsnæring som tilrettelegger sine tilbud for flest mulige vil bety at mange mennesker får flere og bedre reiselivs- og opplevelsesbedrifter å velge mellom. Med flere og bedre tilbud er det lettere å reise mer, delta i aktiviteter sammen med andre og ikke minst samle opplevelser som bidrar til trivsel og glede for den enkelte.

Stor overføringsverdi for hele landet
Selv om kompetanseprogrammet er utviklet i Hedmark og Oppland er det utformet slik at det lett skal kunne overføres til reiselivsbedrifter i hele landet. Desto flere som deltar og gjennomfører opplæringen og jo raskere de gjør det, desto flere får gode reiseopplevelser.


Samling 1
Tema: Hvorfor universell utforming?

 • Hva og hvorfor
 • Behovet i markedet
 • Samfunnsansvar og bærekraft
 • Ulike grupper med funksjonsnedsettelser

Samling 2
Tema: Tilrettelegging for gode reiseopplevelser for alle

 • Hva kreves ved universell utforming og fysisk utforming
 • Aktiviteter/opplevelser
 • Friluftsaktiviteter
 • Driftsrutiner for universell utforming

Samling 3
Tema: Informasjon, markedsføring og bestilling

 • Informasjon til de ulike brukergrupper om bedriften/produktene
 • Markedsføring av gode reiselivs- og opplevelsesbedrifter som kan gi gode opplevelser for alle
 • Produktpakking og markedsføring