Møre og Romsdal fylke: Gründercamp

Gründercamp om universell utforming

På oppdrag fra fylkeskommunen arrangerte Ungt ­Entreprenørskap Møre og Romsdal og Høgskolen i Molde Gründercamp for studenter i 2011. Gründercamp er trening i kreativitet og nyskaping, og studentene skulle jobbe med følgende problemstilling:

«Personer med nedsatt funksjonsevne og hjelperne deres møter ulike problem/utfordringer i dagliglivet. Finn en situasjon som trenger en ny/bedre løsning. Det kan være et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny prosedyre.»

Grundercamp Strålende fornøyde vinnere av Gründercamp ved Høgskolen i Molde 2011. De har fått flotte diplomer, laga av MRFK /pilotfylke for universell utforming. Begge foto: Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal.

 

Oppdraget innebar også at valg av løsningen skulle gjøre situasjonen bedre for brukeren og/eller hjelperen. Studentene kunne gjerne finne produkter, tjenester eller prosedyrer som er fremtidsrettet, og som vil kreve videre­utvikling av for eksempel teknologiske løsninger, for å kunne benyttes. De ble oppfordret til å legge universell utforming til grunn for løsningen.
Gründercampen foregikk på ­Høgskolen i Molde og gikk over to dager. Deltagerne var 75 studenter fra sykepleie- og vernepleie­utdanningen.

Ungt Entreprenørskap
Planleggingen av gründercampen startet ca. 2 måneder i forkant. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal fikk positiv støtte fra rektor ved Høgskolen i Molde om mulighetene for entreprenørskapsaktiviteter og Gründercamp på høgskolen. Hovedmålet med ­aktiviteten var innovasjon i ­helsesektoren, holdningsendring, ­bevisstgjøring og problemløsning. Oppdrag og oppdragsgiver måtte være nyttige sett i forhold til studentenes studieplaner, og
Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming ble valgt som oppdragsgiver.

Et spleiselag
Gründercampen var et spleiselag mellom Ungt Entreprenørskap, høgskolen, fylkeskommunen og virksomheten til veiledere og jurymedlemmer. Verdien av en slik Gründercamp (2 dager) beregnes til kr. 100 000.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal hadde hovedansvar for ­organiseringen, der mange var involvert:
– Høgskoleansatte hadde ansvar for studentene og de tekniske forholdene på skolen i forbindelse med gjennomføringen
– Innledningsforedrag ble holdt av Onny Eikhaug, Norsk designråd
– Studentene ble ledet gjennom prosessen av veiledere med god og variert faglig kunnskap
– Siste dagen ble resultatet presentert for en jury.

Grundercamp, dialog med studentene.

Ingar Aas, leder Eldreråd i Molde, i dialog med studentene. Han var med som veileder.

Lærerik arbeidsmetode
Gründercamp gir studentene mulighet til å se behovene og ­reflektere over status i forhold til universell utforming. Studentene ble bevisst på at de selv kan gjøre noe med hverdagsproblemer. I ­prosessen kunne de bruke alle hjelpemidler, i tillegg til veiledere og foredragsholdere. Mange tok kontakt med interesseorganisasjoner, verksteder og fabrikker. Det er viktig at studentene får denne kunnskapen i studiet for å kunne tenke innovasjon innen sitt felt. Løsningen på oppdraget ga mange forslag til forbedringer. Det ligger imidlertid ikke i oppgaven at forslagene skal realiseres.
Det var svært gode tilbake­meldinger fra alle involverte. Studentene syntes det var ­spennende måte å jobbe på. ­Foreleserne og høgskolen opplevde engasjerte studenter. De frivillige syns det var kjekt å hjelpe til, og flere kommenterte at denne erfaringen ville være nyttig for studentene når de kommer ut i arbeidslivet.


Gründercamp skaper nye læringsarenaer
Gründercamp er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere den best mulige løsningen på en reell utfordring Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor, og studentene skal presentere en løsning på utfordringen innen et avgrenset tidsrom. Studentene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 studenter og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.


De tre vinnerneDe tre vinnerne ble:
Nr 1: Helseapp’s – Digital ­heime­teneste for personar med tidleg demens.
Nr 2: Forglemmegei – Pakke som inneheld CD-ar, album, ­informasjon, sanghefte osb. – Eit verkty for personale på sjukeheimar /pårørande til stimulering av demente.
Nr 3: EasyParking – Universelt utforma parkometer: Brukarvenleg i høgde og ­synlighet

 


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
SamfunnsdelenInformasjonVeiledningBrukerorgFrivillige orgProsjektorganiseringUniversell utformingDesign for alle