Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

134 søkeresultater for: Universell utforming

131

Porsgrunn kommune: Nyttig temadag for politikere

Nyttig temadag for politikere Politikerne er mer opptatt av universell utforming nå enn før, og flere partier har tatt dette inn i sine partiprogram. I Porsgrunn har politikerne deltatt på kurs i universell utforming, og selv fått oppleve hvordan det er å ha nedsatt funksjonsevne. Politikere på tur i Porsgrunn. I og med at både […]

132

Ullensaker kommune: Publikumsvennlig jernbanekrysning

Hvordan planlegge en publikumsvennlig jernbanekrysning. I Jessheim skal det fortettes rundt kollektivknutepunktet og utvikles gode byrom på Rådhusplassen og stasjonsområdet. Utforming og opparbeiding av disse byrommene er viktig for den videre utviklingen av byen. Universell ­utforming er en premiss i planarbeidet. Det er avklart at det skal settes i gang et reguleringsplanarbeid for stasjonsområdet i […]

133

Hjem

134

Om sidene

Om sidene Velkommen til nettportalen for nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming Denne nettsiden inneholder informasjon, eksempler og rapporter fra nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming gjennomført knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 13 og oppfølging av den i 2014 og 2015. Menyknappen «Hva er tiltak K1» gir en oversikt over […]