Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

17 søkeresultater for: Formidling

11

Alle konferanser

Alle konferanser og samlinger Nettverksamlinger og åpne fagkonferanser er motoren i utviklingsprosjektene – tiltakene K1 og K2. Kommunene og fylkene har valgt ut tema og formet problemstillinger for konferansene, og vært aktive i kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling. Samlingene har blitt avholdt over hele landet, med ressurskommunene og pilotfylkene som vertskap. Befaringer og  drøfting av problemstillinger som […]

12

Konferanser

Konferanser I det nasjonale utviklingsprosjektet – tiltak K1- har det i virkeperioden 2009- 2013 vært gjennomført 29 nettverksamlinger, koordinatorsamlinger og fagkonferanser med totalt ca 1800 deltakere. Konferansen Du skal få en dag i mårå ble gjennomført i Hamar 23. – 25. oktober 2013. Konferansen var erfarings- og formidlingskonferansen for det fem-årige tiltaket K1. Som nytt […]

13

Rapporter

Rapporter På denne siden finner du sluttrapporten T-1540  Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner – Erfaringer og eksempler, og  årsrapportene og særskilte prosjektrapporter fra pilotfylker og ressurskommuner i tiltak K1 fra 2010 – 2013,  prosjektrapporter fra tiltak K2 2014 – 15 og prosjekter rapportert etter egne tilskudd gitt av departementet. Målet med rapportene  […]

14

Nordland fylke: Friluftsliv

Storjord – et nasjonalt satsingsområde for friluftsliv Nordland fylkeskommune ønsker å gjøre Storjord til et nasjonalt satsingsområde for universell utforming i friluftsområder. Statskog har over flere år bygd opp anlegget i samarbeid med Nordland fylkeskommune og andre aktører. Klatring: Naturklatrejungelen er en populær aktivitet ved det universelt utforma friluftsanlegget på Storjord i Nordland. Alle foto: […]

15

Østfold fylke: Helleristninger

Vedlikehold av helleristninger ved Solbergfeltet Helleristningene ved ­Solbergfeltet ble tilrettelagt som en del av «Oldtidsveien formidlingsprosjekt». Der det før var vanskelig å ta seg frem på grunn av mye fukt i bakken er det i dag en flott plattform, som både verner de sårbare helle­ristningene og gjør det lettere for publikum å komme tett på. […]

16

Rogaland fylke: Steinalderboplass

Steinalderboplass i Randaberg mer tilgjengelig Tett tverrfaglige samar­beid med gjensidig ­respekt for hverandres fag og vilje til kompromiss har vært den viktigste forut­setningen for å lykkes med universell ­utforming av ­forminner i Rogaland. Midt under anleggsarbeidet lignet Vistehola mer på en byggeplass enn en steinalderboplass. Legg merke til oppbyggingen med komprimert sand og et vekstlag […]

17

Østfold fylke: Sjåføropplæring

Nettbasert sjåføropplæring – både bedre og billigere Før den nettbaserte sjåføropplæringen startet, hadde Østfold kollektivtrafikk arrangert vanlige kurs for å øke sjåførenes kunnskap om universell utforming, men de fungerte ikke tilfredsstillende. Et av problemene var den store sjåførutskiftningen, som skapte et kontinuerlig behov for nye kurs. Det har liten effekt å bygge ledelinjer på fortauet, […]