Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

57 søkeresultater for: Tilgjengelighet

21

Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Gangbaner til lite tilgjengelige områder Ved Nord-Europas høyest beliggende bilveg, om lag 1850 meter over havet, blant kulturminner og permafrost, er et område gjort tilgjengelig ved utvikling og montering av gangbaner. Alle kan bevege seg gjennom et vanskelig tilgjengelig terreng til Gangbanene slynger seg frem til Juvfonne og klimaparken. Mímisbrunnr Klimapark. Det er siden 2009 […]

22

Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Reiseliv – kompetanse – gode opplevelser for alle Heving av kompetanse om universell utforming hos ansatte i ulike reiselivsbedrifter i Hedmark og Oppland skal gi økt antall gjester og bedre opplevelser for alle. Bedre tilrettelegging for alle gjester er lønnsomt, både bedrifts- og samfunnsøkonomisk. Deltakere på kurs får teste forskjellige underlag og stigningsgrad. Tidligere har […]

23

Kristiansand kommune

Godt og trygt lys der du går og sykler Et viktig mål for tilgjengelighet i by og tettsted, er å sørge for at det oppleves trygt å ferdes langs sentrale gangakser; promenader, parkveier og på vanlige gang og sykkelveier. Ikke minst gjelder dette om kvelden; tør en ikke gå gjennom parken eller på gang- og […]

24

Ålesund kommune

Universell utforming i temakart for gatebruk Ålesund, som jugendby, har særskilte utfordringer med tanke på universell utforming og tilpasning til verneverdig bygningsmasse som preger byens identitet og egenart. Ved hjelp av et nytt temakart for gatebruk skal det legges til rette for vitalisering av sentrum med handel, kafeer, uteliv og offentlige rom som attraktive møteplasser. […]

25

NHF Trøndelag

Tilgjengelighet i kommunesenter i Fosen, før og nå! 16 år er gått siden Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF Trøndelag) kartla i hvor stor grad offentlige rom, som uteområder, tilgang til publikumsbygg, og parkering var tilgjengelig for funksjonshemmede i kommuner i Fosen området. Hva har skjedd på disse årene? Er det blitt bedre og hva står igjen? […]

26

Lom, august 2013

Lom, august 2013 Hvordan avslutte og formidle tiltak K1? Liten, men målbevisst samling for prosjektledere og kontaktpersoner i Lom 23.- 25. august 2013. Prosjektledere og kontaktpersoner for kommuner og fylker i tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner var samlet i Lom 23.- 25. august 2013. Sentralt på samlingen stod forberedelse […]

27

Gardermoen, mai 2012

Gardermoen, mai 2012 Norge universelt utformet 2025 – hva gjør fylkene? Samling for prosjektledere og kontaktpersoner for fylker i tiltak K1, Gardermoen 8. mai 2012 Tema for prosjektlederne i tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner var fylkenes bidrag for å nå målene i Regjeringenes handlingsplan for universell utforming og økt […]

28

Erfaringsrapport K1 T-1540 2013

Hent inspirasjon til universell utforming fra fylker og kommuner Forsvarsanlegget i Kristiansand skulle slå tilbake fiendtlige styrker, i dag er det kajakkpadlere og badeturister som treffes her. Studenter i Molde konkurrerer om å finne gode løsninger på hverdagsproblemer for personer med nedsatt funksjonsevne. På Raufoss oppdaget de for sent at også bevegelseshemmede kan ha glede […]

30

Aust-Agder fylke: Skjærgårdsparken

God forvaltningsplan for Skjærgårdsparken Forvaltningsplan for Skjærgårdsparken er en oversikt over hvilke friluftsområder kommunene ønsker å prioritere for tilrettelegging i årene fremover. Med utgangspunkt i denne planen kan kommunene søke om midler til ­tilrettelegging av statlig sikrede friluftsområder. Her er det gode muligheter til å få en sjøørret på kroken! Ved stranda er det anlagt […]