Tysvær kommune

Bedre tilrettelagt turvei med enkle grep

Noen ganger er det enkle grep som gjør et område tilgjengelig for flere. Tysvær kommune har med oppgraderinger av stien rundt Bongsatjørn gjort at denne kan brukes av flere, hele året.

Bedre tilrettelagt turvei med enkle grepLett tilgjengelig turområde betyr flere brukere. Også til organisert trim

Friområdene ved Bongsatjørn ligger sentralt til i kommunesenteret Aksdal i Tysvær kommune.
Turveien rundt Bongsatjørn er mye brukt av både lokalbefolkning, tilreisende og de som jobber i Aksdal. Friområdet brukes både sommer, vinter og ellers i året til den daglige trimturen på 30 minutter som alle burde ta seg tid til for å styrke egen helse. Om vinteren ligger skøyteis på tjernet og vannet, og om sommeren er det fine badeviker og muligheter for lys og sol fra morgen til midnatt.

Lite tilgjengelig og mørkt
Utgangspunktet for prosjektet var at Bongsatjørn var lite tilgjengelig for mange med funksjonshemning. Flere partier på turstien er bratte for rullestolbrukere og eldre. For mange eldre som bor i kommunesenteret ble også turen rundt vannet for lang uten benker og sitteplasser til å hvile på langs turruta. Uten belysning var friområdet også mindre i bruk på kvelds- og ettermiddagstid i vinterhalvåret.

Turvei

Nytt dekke på gangveiene og utbedring av noen bratte partier har gjort turområdet tilgjengelig for mange flere.

Fire hovedtiltak
Omlegging av traseen – to bratte partier av turstien ble lagt om for å minske stigningen. Tilgang til badevikene er utbedret.

Lyssetting – hele traseen på ca 1600 meter har fått LED – lys. Nå kan turstien brukes også når det er mørkt.

Hvilebenker og bord – for mange kan hele runden rundt vannet bli for lang som en sammenhengende tur. Lokale foreninger og næringsliv har derfor stilt opp og kjøpt benker som er utviklet og produsert av den kommunale bedriften Tysvær vepro.

Nytt underlag – hele traséen har fått nytt gruslag, slik at den er blitt fastere og bedre egnet for blant annet rullestolbrukere og de som triller barnevogn.

Helhetlig tenking
For kommunen har prosjektet vært nyttig for å tenke mer helhetlig på universell utforming når områder skal opparbeides og det er deltakelse fra flere fagområder og brukergrupper.

Samtidig har man sett nytten av å tenke sammenhengende traséer og iverksette tiltak som gir raske resultater.