Verksteder 24. oktober.

Medvirkning
Anders Eriksen
Deltasenteret
Last ned PDF (406 kB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Eksisterende
publikumsbygg og
uteområder
Last ned PDF (913 kB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Boliger
KS og
Husbanken
Last ned PDF (528 kB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Inger Marie Lid
FN-konvensjonen:
to problemstillinger
Last ned PDF (475 kB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Forslag og innspill fra verkstedene.

Nedlastbare pdf filer:

Bakgrunnsinformasjon verksteder.pdf
Bolig – oppsummering.pdf
FN konvensjonen- oppsummering.pdf
Medvirkning i planprosesser – oppsummering.pdf
Presentasjon av verksteder.pdf
Problemstilling Bolig verkstedet.pdf
Problemstilling eksisterende bygg og uteområder verkstedet.pdf
Problemstilling FN verkstedet.pdf
Problemstilling Medvirkningsverkstedet.pdf
Uteområder – oppsummering.pdf
Verksteder innspill til handlingsplan 24.10.2013.pdf

Video om etterinnstallering av heis i Årdal

Arbeidet med etterinnstallering av heis i Årdal har gått unna i ekspressfart i 2013, og bebuarane ser fram til både heis og nye trapper, som er plassert i eit eige tilbygg på utsida av blokkene. Sjå video frå pilotprosjektet her.