maria_web

– Det må være et minstekrav at bygninger og læremidler kan brukes av alle, sier statssekretær Maria Hoff Aanes (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (Foto: Eva H. S. Hanssen)

Vil at alle skal få utvikle sine evner

– Regjeringen planlegger en rekke tiltak innenfor utdannings- og forskningssektoren. En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosiale mobilitet i samfunnet, sa statssekretær Maria Hoff Aanes (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Hun sa at ”vi vet også at god utdannelse er viktig for å få jobb og for å finne sin plass i arbeidslivet. Det gjelder alle mennesker. Skal vi nå fram til alle med satsingene er vi avhengige av at utdannelsessektoren gir alle muligheter til å utvikle sine evner. Da må et minstekrav være at bygninger og læremidler kan brukes av alle. De må være universelt utformet”.