Asker kommune

Nyttig kartlegging av idrettsanlegg og friområder Asker kommune…

Vinje kommune

Heilårs skiløype sameinar idrett, friluftsliv og turisme Kva…

Time kommune

Samarbeid på tvers gav universelt utforma idrettsbarnehage Time…

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Stedsutvikling, folkehelse og universell utforming krever samspill Stedsutvikling,…

Vaksdal kommune

Trinnfri jubel for kryssingsfelt i gågata Suksesskriteriet…
Kart som viser kyststien i Larvik

Larvik kommune

Landets første kyststi blir mer tilgjengelig Larvik kommune…