Tiltak K2 Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 -15 ble startet i 2014 i påvente av en ny nasjonal handlingsplan. Se nærmere om tiltak K2. En del av deltakerne fikk etter søknad tilleggsmidler for å gjennomføre “særskilte” prosjekter.

Prosjektrapportene beskriver innretning og gjennomføring av særskilte, ofte tematiske eller konkrete, prosjekter gjennomført av kommuner og fylker i K2-tiltaket.

Rapportene viser hvordan kommunene og fylkene gjennomførte prosjekter som fordyping i enkelte tematiske oppgaver eller som etapper i realisering av konkrete eller fysiske mål. I samsvar med rapportmalen som ble utviklet i tiltaket er stikkord i rapporteringen oppnådde resultater – gevinstrealisering – organisering, forankring og deltakelse – økonomi. Det er prosjekteiernes egne rapporter som er lagt ut. I noen tilfeller inneholder rapportene illustrerende foto og vedlegg. I denne omgang er det lagt ut fire prosjektrapporter fra tiltak K2.

Drangedal kommune – Turvegprosjektet (pdf)

Kongsvinger kommune – universelt utformet badeplass og ungdomsklubb i gammelt svømmebasseng (pdf)

Nes kommune – universell utforming friluftsområdet Trytitjern (pdf)

Notodden kommune – sentrumsnær turveg (pdf)

Ski kommune – Kartlegging/felles opplæring (pdf)

Vaksdal kommune – universell utforming av gågata på Dale (pdf)

Nord- Trøndelag fylkeskommune – Stedsutvikling, folkehelse og universell utforming i samspill i Nord-Trøndelag. (pdf)