Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner


KS’ kommunenettverk for universell utforming gjennomførte en egen sesjon for fylkene i Oslo 14. februar 2018 – sterk støtte til regionalt nivå i arbeidet

(Nyhet, 26.02.2018)

Ordfører i Stor-Elvdal og leder av fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark, Terje A. Hoffstad, ga de fylkesansatte god “push” for å være aktive i sitt arbeide med universell utforming. Han understreket viktigheten av bruke og gjøre fylkesrådet til en aktiv medspiller. Arne Lein, forbundsleder i Norges handikappforbund, fulgte opp i diskusjonen med å understreke det offentliges sterke rolle i å fremme universell utforming. En utvikling siden 1990-tallet han hilste med glede.

Ti fylkeskommuner er medlemmer av KS’ kommunenettverket for universell utforming. Til sesjonen den 14. februar under nettverkets samling i Oslo var alle øvrige fylkeskommuner og alle fylkesmenn også invitert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bidrar i nettverkets arbeid og tilrettela fylkessesjonen sammen KS og Bufdir.

Kontaktperson for fylkesgruppa fra 1. mars er Karianne Rygh Hjortdal, Barn-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Forstørret tekst

Text Size: