1_sirkel
2_dameisirkel
3_rullestol_basket
4_gutt_blindm
5_gammeld
6_gravid
7_bussimann
8_rullator
9_allergiker

Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner


Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven – foreløpig utkast til veileder

(Nyhet, 21.12.2016)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert foreløpig utkast av veilederen til gjennomsyn og innspill.

Veilederen skal tydeliggjøre hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan brukes til å oppnå gode universelt utformede løsninger. Den skal vise mulighetsrommet for universell utforming som følger av plan- og bygningsloven bestemmelser, hvor medvirkning i planlegging er en viktig del. Avgrensing til bygningsbestemmelsene i loven og byggteknisk forskrift er en viktig del.

Målgruppene er planleggere og andre som arbeider etter plandelen i plan- og bygningsloven, de som trenger å se mulighetsrommet og andre perspektiver knyttet til universell utforming, og de som vil være pådrivere for arbeidet med universell utforming uten å kjenne lovverket direkte.

Bildemateriale og enkelte deler av den tekniske utformingen er under arbeid.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@kmd.dep.no, merk e-posten med » Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven – Innspill til ny veileder». Innspill mottas fortløpende inntil videre.

Ferdig veileder vil bli utgitt samordnet med framdriften for ny byggteknisk forskrift – Tek 17 – som er planlagt iverksatt 1. juli 2017.

Forstørret tekst

Text Size: