1_sirkel
2_dameisirkel
3_rullestol_basket
4_gutt_blindm
5_gammeld
6_gravid
7_bussimann
8_rullator
9_allergiker

Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner


Internasjonale resultater av arbeidet i de nasjonale nettverkene for universell utforming

(Nyhet, 21.05.2017)

Tre kandidatprosjekter fra nettverksarbeidet gjennom mange år i regi av i regi av Kommunal og moderniseringsdepartementet markerte seg i Katalonia i Spania.

Torsdag 18. mai kåret Design for All Foundation årets «International Awards 2017» på tema «Best Practice» i Katalonia i Spania. Oppland fylkeskommune ble tildelt pris for sitt arbeid for universell utforming som regional strategi i prosjektet Mimisbrunnr klimapark 2469.
Se også nyhet på regjeringen.no.

Deltakerne fra Norge, Stord kommune og fylkeskommunene Oppland og Hedmark, er sterke representanter for Kommunal- og moderniseringsdepartementets nasjonale utviklingsnettverk for universell utforming. Deres tre prosjekter var blant de 36 kandidatene til International Design for All Foundation Awards 2017.

Forstørret tekst

Text Size: