1_sirkel
2_dameisirkel
3_rullestol_basket
4_gutt_blindm
5_gammeld
6_gravid
7_bussimann
8_rullator
9_allergiker

Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner


Statens kartverk markedsfører kartlegging for økt tilgjengelighet internasjonalt

(Nyhet, 21.07.2017)

Kartverket presenterte «Kartlegging av tilgjengelighet» på International Cartographic Conference 2017 i Washington DC. Allerede i 2012 ble arbeidet i en tidlig fase presentert på tilsvarende konferanse i Dresden. Arbeidet vakte interesse og denne gangen ble Kartverket direkte invitert til en videreførende presentasjon av sine resultater.

Kartverkets innlegg handlet om den kartleggingen av tilgjengelighetsdata som er gjennomført de siste årene i norske kommunesenter og friluftsområder og som nå omfatter 280 kommuner. Tettstedskartlegging er gjennomført i 171 kommuner og friluftskartlegging i 191.

Presentasjonen ble godt mottatt og satt i gang en rekke gode diskusjoner med kolleger fra Canada, USA og flere europeiske land.

Konferansen var en kjempeflott arena for å få presentert det nyeste i både forskning og daglig arbeid fra kartfolket fra hele verden. Konferansen samlet nesten 1000 kartentusiaster for en uke i Washington DC.

Informasjon om resultater av kartleggingen er lagt ut på Statens kartverks hjemmeside sammen med Kartverkets øvrige arbeide med universell utforming og tilgjengelighet.

Sven Michaelis, Statens kartverk Møre og Romsdal på talerstolen

Sven Michaelis, Statens kartverk Møre og Romsdal, starter sin presentasjon på konferansen med et viktig spørsmål: Universal design – extra effort for a minority, or for all?

Forstørret tekst

Text Size: