1_sirkel
2_dameisirkel
3_rullestol_basket
4_gutt_blindm
5_gammeld
6_gravid
7_bussimann
8_rullator
9_allergiker

Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner


Rapporter fra KMDs tilskuddprosjekter med fokus på universell utforming foreligger nå

(Nyhet, 16.01.2018)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser årlig ut i tilskuddsmidler til tiltak og prosjekter som bidrar til å øke lokal kompetanse, verktøy og gode eksempler innen planlegging, kart og geodata, herunder universell utforming. Ordningen heter Lokal kompetanse i plan, kart og geodata og er knyttet til statsbudsjettets kap 590 post 81. En andel av midlene skal gå til prosjekter som fremmer universell utforming. Noen rapporter fra tilskuddsmottakere i 2016 på tema universell utforming foreligger nå. Se disse og nærmere om tilskuddsmottakere for 2017 og ordningen. Midlene for 2018 vil bli utlyst i februar 2018 på regjeringen.no.

Forstørret tekst

Text Size: