Årsrapporter K1

Årsrapportene beskriver ressurskommunenes og pilotfylkenes aktiviteter i perioden 2009-2013.

Nye fylker som er trukket inn i utviklingsprosjektet har levert årsrapport for 2013. Rapportene inneholder blant annet presentasjoner av et forbildeprosjekt fra hvert år, og  viser hvordan ressurskommunene og pilotfylkene organiserer og evaluerer sitt eget arbeid som utviklingsaktører for universell utforming.
Prosjektene varierer fra metodeutvikling og prosesserfaringer til eksempler på gjennomførte bygg og uteområder med høy bevissthet på universell utforming.
Her finnes også veiledningsmateriell og informasjonsstrategier som ressurskommunene og pilotfylkene har utarbeidet og tatt i bruk.

Rapporter fordelt over pilotfylker, ressurskommuner, årstall og steder.

Årsrapportene med eksempler fra ressurskommuner og fylker 2009-2013 ligger her:

 

2013

Årsrapporter fra nye fylker i prosjektet 2013

Pilotfylker 2013

Ressurskommuner 2013

2012

Årsrapporter fra ressurskommunene 2012

Årsrapporter fra pilotfylkene 2012

2011

Årsrapporter fra ressurskommunene 2011

Årsrapporter fra pilotfylkene 2011

2009-2010

Årsrapporter fra ressurskommunene 2009-10

Årsrapporter fra pilotfylkene 2009-10