Forsidebilde_uu_1540

Hent inspirasjon til universell utforming fra fylker og kommuner

Forsvarsanlegget i Kristiansand skulle slå tilbake fiendtlige styrker, i dag er det kajakkpadlere og badeturister som treffes her. Studenter i Molde konkurrerer om å finne gode løsninger på hverdagsproblemer for personer med nedsatt funksjonsevne. På Raufoss oppdaget de for sent at også bevegelseshemmede kan ha glede av stupetårn.

Dette er noen av erfaringene som er samlet i en ny rapport om universell utforming. Kommuner, fylker, etater, organisasjoner og samarbeidspartnere deler av sine erfaringer.

Les om planlegging, transportsystemer, friluftsområder, bygg, uteområder, eiendomsforvaltning, innkjøp og IKT.

Rapportens bakgrunn er at 88 kommuner og 17 fylker har fra 2009 deltatt i Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner. Arbeidet  ble ledet av Miljøverndepartementet som ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009- 2013.

Rapporten T-1540 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner – Erfaringer og eksempler foreligger i en trykt versjon og  i en nettversjon.

Flere eksemplarer av rapporten kan bestilles fra: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Publikasjonskode: T-1540

Last ned PDF av T-1540 (12,3 MB). Under ligger blavennlig utgave av PDF filen.