logo_k2_fjell


Hva er tiltak K2?

Tiltak K2 fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming

Tiltaket ble etablert som et fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming for perioden 2014 – 15. Handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009- 2013 – Norge universelt utformet 2025 – ble ikke erstattet av en ny umiddelbart: Men regjeringen beholdt stimuleringsmidlene som i perioden 2009 – 13 prioriterte aktivitet på fylkes- og kommunenivå, se tiltak K1: https://uu-k1.no/hva-er-tiltak-k1/. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avklarte sammen med representanter for fylkeskommunene og fylkesmennene i tolv fylker og Oslo kommune på Gardermoen 2. april at det fylkes- og kommunerettede arbeid med universell utforming “må gå videre”, se https://uu-k1.no/gardermoen-2-april-2014/.  Første ordinære samling ble holdt på Gardermoen 24. – 25. november 2014. Se https://uu-k1.no/gardermoen/. Der ble visjonen Universell utforming mot nye høyder utviklet. Øvrige samlinger er presentert her: https://uu-k1.no/alle-konferanser-og-samlinger/. Elleve fylker (inklusive Oslo) og 39 kommuner deltok.

Oversiktskart over kommuner og fylker som deltok i utviklingsprosjektet for universell utforming K2

Gult: fylker
Grønt: kommuner

Nettleseren din støtter ikke iframes.