Konferanser

I det nasjonale utviklingsprosjektet – tiltak K1- har det i virkeperioden 2009- 2013 vært gjennomført 29 nettverksamlinger, koordinatorsamlinger og fagkonferanser med totalt ca 1800 deltakere.

Konferansen Du skal få en dag i mårå ble gjennomført i Hamar 23. – 25. oktober 2013. Konferansen var erfarings- og formidlingskonferansen for det fem-årige tiltaket K1.

Som nytt nasjonal tiltak startet Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming – K2 Universell utforming mot nye høyder – i 2014.

Foredrag, referater, program og omtale fra nettverksamlingene og konferansene er lagt ut under menyfanene