Befaringer 23. og 25. oktober.

Omtale av befaringsmålene:

Hamar sentrum: Strandgata og Torggata (gågata)
Torggata ble oppgradert i 1995-97 og Hamar kommune mottok Blindeforbundets tilgjengelighetspris for dette prosjektet. Strandgata ble ferdig sommeren 2013 og er et av kommunens pilotprosjekter for universell utforming. Hamar kommune informerer om prosessen og samarbeid med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og gårdeiere for å sikre framkommelighet og sikkerhet for alle, også i anleggsperioden. Kommunen vil også presentere en formingsveileder for universell utforming i sentrum.

Hedmarksmuseet med Domkirkeodden og Urtehagen
Hedmarksmuseet trekker de lange linjer fra jernalderen fram til i dag og har i sin samling 65 antikvariske bygninger og omkring 50 000 gjenstander. Museumsområdet omfatter også store deler av det området der middelalderbyen Hamarkaupangen lå, med ruinene av domkirken, bispegården og flere andre bygninger. Urtehagen, viser planter som fantes i middelalderens klosterhager.

Pilotfylkene Hedmark og Oppland har hatt reiseliv som en av sine satsninger i arbeidet med universell utforming og blant annet gjennomført kartlegging av reiselivsdestinasjoner. Hedmarksmuseet er kartlagt og deltakere på befaringen vil få informasjon om kartleggingen og erfaringen med bruk av resultatet.

Hamar katedralskole og Storhamar videregående skole: rehabilitering av skolebygg
Hamar katedralskole ble ombygd og ferdigstilt i 2007, før ny plan- og bygningslov. Hedmark fylkeskommune gir en orientering om hvordan universell utforming/tilgjengelighet ble ivaretatt. Hedmark fylkeskommune har kartlagt videregående skoler med bruk av verktøyet ”Bygg for alle”. Storhamar videregående skole er et praktisk eksempel på kartlegging og hvordan handlingsplan som utarbeides i etterkant kan brukes.
Hedmark fylkeskommune vil presentere «Handlingsplan: Universell utforming: Kartlegging av status eksisterende bygninger. Gjennomføring av tiltak», som nylig er blitt vedtatt av fylkestinget i Hedmark.

Ankerskogen svømmehall
Ankerskogen svømmehall er et av landets mest besøkte badeanlegg og er i bruk 355 dager i året med ca. 230.000 – 300.000 besøk i året. Rehabiliteringen av Ankerskogen startet opp i oktober 2011 og avsluttes i høsten 2013. Prosjektet er et av kommunens pilotprosjekter for universell utforming.
Befaringen vil gi informasjon om: Renovering og utbygging av eksisterende bygg. Presentasjon av erfaringer fra prosessen og fysiske løsninger som er valgt. Samarbeid om utvikling av gode løsninger, bl.a. med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunens ressursgruppe for universell utforming.

Bo hjemme – funksjonelle seniorboliger
Hamar kommune, OBOS og Husbanken har sammen gjennomført satsning på etterinstallasjon av heis i borettslag. Vi vil få informasjon om erfaringer fra denne satsingen. Husbanken er tilstede og kan svare på spørsmål. ViveNova er et borettslag fra 2005. Borettslaget består av 6 hus og et felleshus. Dette er en boform for seniorer, som ønsker å være til glede og nytte for hverandre og er et eksempel på samlokaliserte boliger med fellesskapsløsninger.

Hamar sentrum: Strandgata og Torggata (gågata)
Torggata ble oppgradert i 1995-97 og Hamar kommune mottok Blindeforbundets tilgjengelighetspris for dette prosjektet. Strandgata ble ferdig sommeren 2013 og er et av kommunens pilotprosjekter for universell utforming. Hamar kommune informerer om prosessen og samarbeid med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og gårdeiere for å sikre framkommelighet og sikkerhet for alle, også i anleggsperioden. Kommunen vil også presentere en formingsveileder for universell utforming i sentrum.

Lillehammer: Maihaugen og Lillehammer skysstasjon
Pilotprosjektet i Hedmark og Oppland har hatt reiseliv som et av satsingsområdene i sitt arbeid med universell utforming. 90 reiselivsbedrifter, deriblant Maihaugen, har blitt kartlagt med tanke på universell utforming. Deltakere på befaringen vil få informasjon om kartleggingen og erfaringen med bruk av resultatet. Lillehammer skysstasjon – morgendagens skysstasjon, vil vise gode og mindre gode løsninger for synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.

Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Gjøvik har bygd et laboratorium for testing av modeller og utstyr, stigningsgrad og sanser, og hvordan dette kan være til nytte for både offentlige og private interessenter. Omvisning på laben og presentasjon av noen resultater fra forskningen.

Elverum: Rica Elgstua og Terningen arena
Rica Elgstua hotell har bevisst satset på universell utforming i planlegging og gjennomføring av renovering og påbygging. Det informeres om erfaringer fra prosessen og nytteverdi av satsingen. Terningen arena er et flerbruksanlegg som rommer arena for elitespill i håndball, høgskoler, offentlige kontorer, barnehage etc. Anlegget er bygd som et samarbeid mellom flere offentlige og private aktører. Folkehelse har stått sentralt fra starten av og vil være en viktig profil videre. Et eget selskap, Terningen Arena Nettverk har ansvar for å utvikle og stimulere til tverrfaglig samarbeid.

Befaring
Hamar sentrum
Midtveit
Last ned PDF (4 MB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Befaring
Hamar sentrum
Eriksen
Last ned PDF (490 kB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Ankerskogen
Svømmehall
Kjærnes
Last ned PDF (745 kB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Domkirkeodden
Hedmarksmuseet og
Urtehagen
Last ned PDF (2,9 MB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Skoler
Storhamar videregående og
Hamar katedralskole
Last ned PDF (1,4 MB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Gjøvik
Jonny Nersveen
Befaring
Last ned PDF (369 kB)

Bla-funksjon av pdf filen:

Gjøvik
Hans Petter Olsen
Befaring
Last ned PDF (1,4 Mb)

Bla-funksjon av pdf filen:

Lillehammer
Solbakken
Befaring
Last ned PDF (2,6 Mb)

Bla-funksjon av pdf filen:

Boliger
Skjølaas
Befaring
Last ned PDF (2 Mb)

Bla-funksjon av pdf filen: