Hamar

Her jobber de for universelt utformet Norge

Gruppe960px

Hvordan skal offentlge og private aktører som eier bygg og uteområder bli bedre på universell utforming? Fra venstre rådgiver Ekrem Egin, Østfold fylkeskommune, enhetsleder Heidi Rødven, Risør kommune, saksbehandler frilfuftsliv Eva Lill Kvisle, Buskerud fylkeskommune, rådgiver Torhild Jørgensen Solbakken, Norsk turistutvikling AS, seniorrådgiver Aina Tjosås, Husbanken Vest, og seniorrådgiver Flemming Krøger, Rogaland fylkeskommune. Dette var én av mange arbeidsgrupper under ”Du skal få en dag i mårå” der kunnskap og visittkort ble delt. (Foto: Bjørn Kvaal)

Det summet i gruppearbeid, innleggene var varierte og godt forberedte, og i innlandsbyene var det befaring til blant annet forskningslaboratorier, idrettsanlegg og utemiljø.

260 personer fra kommuner, fylker, statlige etater, organisasjoner, media og departementer møttes under den nasjonale konferansen om universell utforming: ”Du skal få en dag i mårå”. Hamar 23.-25. oktober 2013. Den  var  et viktig sted for utveksling av erfaringer, kunnskap og visjoner rundt et tilgjengelig Norge.
Konferansen var en del av Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner. Arbeidet ble ledet av Miljøverndepartementet som er ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.

Velg foredrag fra menypunktene etter dato.