Alle konferanser og samlinger

Nettverksamlinger og åpne fagkonferanser er motoren i utviklingsprosjektene – tiltakene K1 og K2. Kommunene og fylkene har valgt ut tema og formet problemstillinger for konferansene, og vært aktive i kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling. Samlingene har blitt avholdt over hele landet, med ressurskommunene og pilotfylkene som vertskap. Befaringer og  drøfting av problemstillinger som er forankret i kommunal og regional planlegging og forvaltning er sentralt i planlegging og gjennomføring av samlingene.

Temaet universell utforming i planlegging inngår fra og med 2016 i andre samlinger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer eller samarbeider med andre om.

 

Lenker til foredrag, befaringer og referat fra fag konferanser og nettverksamlinger i utviklingsprosjektene K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner og K2 Universell utforming mot nye høyder  og andre samlinger for universell utforming i planlegging finnes her:

2018:

Oslo, KS agenda møtesenter, 13.-14. februar. Fylkessesjon om universell utforming i regionale sammenhenger den 14. februar – en del av KS` kommunenettverk for universell utforming. Program, deltakelse og presentasjoner. Arrangør: KS i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Barn-, ungdoms- og familiedirektoratet.

2017:

Oslo, Bristol, 6.-7. desember. Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging. Parallell D 7.desember: Universell utforming i regionale sammenhenger – innretning, eksempler og virkemidler. Arrangør Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Oslo, 30. november 2017. Erfarings- og inspirasjonskonferansen ”Veien mot målet 2017” om universell utforming. Arrangør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og KS.
Göteborg, 26. og 27. september. Tredje samling i Kommunenettverk for universell utforming. Universell utforming av sosiale møteplasser, bygg og uteområder. Arrangør: KS.

2016:

Oslo, Bristol, 6.-7. desember. Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging. Parallell C 7.desember – Erfaringsseminar for regional veiledning i universell utforming og medvirkning 2016. Arrangør Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

2015: 

Fornebu, 1.-2. desember Erfaringer og strategier
Gardermoen, 16. september. Prosjektrapportering og formidling
Bergen, 9-10. mars. K2 underveissamling

2014:

Gardermoen, 24-25. november. K2 universell utforming mot nye høyder. (www.uu-k1.no og www.uu-k2.no)
Gardermoen, 2. april.
Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming må gå videre. (www.uu-k1.no/2. april)

2013:

Drammen, februar. Tema: Lys på stedet. Friluftsliv (www.uu-k1.no/4-6 februar)
Flora, juni. Tema: Universell utforming i samfunnsplanlegging (www.uu-k1/3-4 juni.no)
Lom, august. Tema: Nettverksamling for kontaktpersoner, prosjektledere og koordinatorer i deltakende kommuner og fylker i tiltak K1 (uu-k1.no)
Hamar, oktober.”Du skal få en dag i mårå” Tema: Erfarings og løsningskonferanse (www.uu-k1.no og  www.universell-utforming.miljo.no)

2012:

Ullensaker Gardermoen, januar. Tema.: Universell utforming bidrag til sosial og økonomisk bærekraft (www.uu-k1/23-25 januar.no)
Sarpsborg, april. Tema: Formidling og universell utforming. (www.uu-k1.no/16-18 april.no)
Gardermoen, mai. Tema: Nettverksamling fylker (uu-k1.no)
Bergen, september. ”Hit eit steg og dit eit steg.” Tema: Tilgjenge og likeverd rundt fagtema bygg og boliger. Samarbeid med Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet. (www.husbanken.no)
Hjerkinn, september. Tema: Nettverksamling for prosjektledere i ressurskommuner (uu-k1.no)
Gardermoen, november. Tema: Universell utforming: Kommunenes og fylkenes satsning. (www.uu-k1.no/19-12 november)

2011:

Molde og Bud februar. Tema: Nettverksamling forprosjektledere i pilotfylkene. Design og universell utforming i regional utvikling www.universell-utforming.miljo.no)
Trondheim, mars. Tema: Universell utformig som strategi i kommunene www.universell-utforming.miljo.no)
Sola, Time og Klepp mai. Tema: Universell utforming i planlegging (www.universell-utforming.miljo.no)
Sortland og Svolvær september. Tema: Nettverksamling for prosjektledere i ressurskommuner (www.uu-k1.no/4-6 september)
Haugesund, november. «Over dørstokken» Tema: friluftsliv. Samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (finnes ingen info på nett)
Gjøvik, november. Tema: Fra prosjekt til varig gevinst (uu-k1.no/22-23 november gjøvik)

2010:

Porsgrunn, januar. Tema: Prosjektplanarbeid ressurs kommunene. Kompetanseprogrammet K5 (www.universell-utforming.miljo.no)
Fredrikstad, februar. Tema: Prosjektplanarbeid pilotfylkene (www.regjeringen.no og www.universell-utforming.miljo.no)
Risør, mai. Tema: Universell utforming og kulturminner. Samarbeid med Riksantikvaren (www.universell-utforming.miljo.no)
Alta, juni. Tema: Nettverksamling for prosjektledere i pilotfylkene (www.universell-utforming.miljo.no)
Kristiansand, august. Tema: Intensjoner og føringer for universell utforming i lovverket (www.universell-utforming.miljo.no)
Verdal, november. Tema: Universell utforming i folkehelse og friluftsliv (www.universell-utforming.miljo.no)
Gardermoen, desember. Tema: Nettverksamling kommuner (uu-k1.no)

2009

Gardermoen, juni. Tema: Nettverksamling for prosjektledere pilotfylkene (www.universell-utforming.miljo.no)
Nes på Romerike, juni. Tema: Nettverksamling kommuner (www.universell-utforming.miljo.no)
Preikestolen, Rogaland september. Tema: Nettverksamling for prosjektledere i ressurskommuner (uu-k1.no)
Eidskog, Morokulien, oktober. Tema: Universell utforming :begreper, arkitektur og bygg (www.universell-utforming.miljo.no)

2008

Drammen, oktober. Tema: Søkerkonferanse (uu-k1.no)