K1 – Nettverkssamling
22.
– 23. november 2011 på Gjøvik

Norge universelt utformet 2025
K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner

Deltakere:

  • Prosjektleder for universell utforming i pilotfylkene
  • Koordinator for universell utforming i ressurskommunene
  • Kontaktperson i nye kommuner tilknyttet tiltak K1 fra 2010
  • Inviterte gjester fra samarbeidende aktører i K1 tiltaket

Program

Foredragene (pdf):