Eksempler

Erfaringer og eksempler fra nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 2009- 2015

I undermenyene Søkermatrise og Søkeord kan du søke på eksempler levert av kommuner og fylker i tiltak som er gjennomført i perioden. For tiltak i perioden 2009 – 13 er eksemplene publisert i Rapporten T-1540 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner – Erfaringer og eksempler, eller som årsrapportene for 2013 fra ressurskommunene, pilotfylkene og de nye fylkene som har deltatt i tiltaket fra 2011. For perioden 2014 – 15 kommer eksemplene fra prosjekter utarbeidet i tiltaket K2 Universell utforming mot nye høyder.

Gjennom utviklingsprosjektet er universell utforming blitt en integrert del av kommunenes og fylkenes roller som samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteyter. De har samtidig prøvd ut ulike arbeidsmetoder for å gjennomføring av strategien universell utforming i sin virksomhet. Hvert av eksemplene er knyttet til et fagområde innen kommunal og fylkeskommunal planlegging og forvaltning.

Undermeny Søkermatrisen gir mulighet for å krysskoble søk på eksempler fra fagområder, arbeidsmetoder og roller.

Undermeny Søkerord gir direkte søk på alle eksemplene etter nøkkelord kommunene og fylkene selv har valgt.

Her er et eksempel på hvordan et prosjekt kan skrives i forhold til tekstmengde og bildeplassering.
Prosjekteksempel: Kongsvinger kommune