Kongsvinger kommune

Ungdomsklubb i svømmebassenget

Kongsvinger kommune har på ingen måte tatt seg vann over hodet, selv om de har laget en universelt utformet badeplass og omgjort et gammelt svømmebasseng til ungdomsklubb.

Bæreia er blitt en godt utformet badeplass for personer på ulike funksjonsnivå.

Bæreia er blitt en godt utformet badeplass for personer på ulike funksjonsnivå.

Det hele startet med et samarbeid med Ungdomsrådet om å utforme en badeplass, som skulle kunne brukes av flest mulig. Kongsvinger var pilotkommune innen universell utforming i perioden 2005-08. Erfaringen fra dette arbeidet tilsa at det er svært effektivt for alle involverte å lære om universell utforming gjennom konkrete byggeprosjekter.

Den gode badeplassen
Det første konkrete prosjektet man tok fatt i var å etablere en universelt utformet badeplass på Bæreia. Da det ble mulig å utvide prosjektet, integrerte man også etableringen av en ungdomsklubb. Dette skjedde i samarbeid med Ungdomsrådet og Funksjonshemmedes råd. Hverken Kongsvinger eller nabokommunene hadde en badeplass som var godt utformet for ulike brukergrupper. Gjennom et godt samarbeid med blant annet Ungdomsrådet har den populære badeplassen nå fått både sandstrand, sandvolleyballbane, handicaptoalett og parkeringsplass.

Ungdomsklubb i svømmebassenget
Ungdomsklubben i Kongsvinger skulle flytte til kjelleren i Rådhuset i det som tidligere var kommunens badeanlegg – Folkebadet.  Lokalene hadde ikke vært i bruk på flere år og måtte tilpasses nye krav og behov, blant annet universell utforming. Både Ungdomsrådet og flere elevråd var involvert i planleggingen. Nå skal det blant annet etableres en heis til i Rådhuset, slik at lokalene får bedre tilgjengelighet. Ved å gi ungdom eierforhold til prosjekter med fokus på universell utforming, kan det gi positive ringvirkninger både på kort og lang sikt.

Godt samarbeid
Prosjektet er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, der det står at kommunen skal sørge for universell utforming av det offentlige rom. Det er etablert en prosjektgruppe, der Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og Norges Handikapforbund deltar sammen med representanter fra Teknisk forvaltning og den kommunale eiendomsenheten. Man har lagt vekt på to av Kommunal- og Moderniseringsdepartementets hovedmål, nemlig styrke arbeidet med universell utforming i egen organisasjon samt prioritere temaet i konkrete tiltak.

Konkrete mål

  1. Gi forflytningshemmede og svaksynte mulighet til å bade i Bæreia og delta på samme aktivitet som funksjonsfriske.
  2. Gi ungdom kompetanse om universell utforming gjennom samarbeid med Ungdomsrådet.
  3. Gi kommunalt ansatte økt kompetanse i universell utforming for å sikre god ivaretakelse av denne planleggings- og utformingsmåten. Dette kan for eksempel skje gjennom å utforme skriftlige rutiner om kommunens arbeid med universell utforming.
Ungdomsrådet viste at de hadde lært om universell utforming, da de deltok på ungdomsverkstedet.

Ungdomsrådet viste at de hadde lært om universell utforming, da de deltok på ungdomsverkstedet.