Om sidene

Velkommen til nettportalen for nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming

Denne nettsiden inneholder informasjon, eksempler og rapporter fra nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming gjennomført knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 13 og oppfølging av den i 2014 og 2015.

Menyknappen «Hva er tiltak K1» gir en oversikt over tiltaket Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner og deltakende kommuner og fylker

Menyknappen «Hva er tiltak K2» gir en oversikt over tiltaket Universell utforming mot nye høyder – fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 – 15 og deltakende kommuner og fylker

Menyknappen «Tiltak nasjonale utviklingsprosjekt» viser til prosjekter som innholdsmessig gjelder universell utforming innen planlegging etter plan- og bygningsloven  Lokal planlegging og universell utforming – plan, kart og geodata

Menyknappen «Tiltak i KS» viser til Kommunesektorens organisasjon sitt Kommunenettverk for universell utforming

Menyknappen «Eksempler» inneholder flere søkermuligheter til forbildeprosjekter levert av kommuner og fylker

Menyknappen «Rapporter» inneholder rapporten T-1540 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner –  Erfaringer og eksempler, årsrapporter fra ressurskommuner og pilotfylker i perioden 2010- 2013 og andre relevante rapporter

Menyknappen «Nettbutikk»  inneholder en nettbutikk med forskjellige profileringsartikler med K1 og K2 motiv.

Menyknappen «Bildebase» inneholder en bildebank og et lukket galleri  med DaVinci-figurtegninger  og  maler for nedlasting. Galleriet krever pålogging, og er kun for deltakende fylker og kommuner samt samarbeidende instanser i tiltak K1.  Bildene er til vederlagsfri bruk  i aktiviteter og publikasjoner. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Menyknappen  «Konferanser» inneholder omtale, innlegg og foredrag fra fagkonferansene  og nettverksamlingene i tiltak K1 2009 – 2013 og K2 2014 – 2015xxxx

Kontaktadresse: Send e-post.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Derfor vises ikke e-post adressen.