Tiltak K2 Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014 -15 ble startet i 2014 i påvente av en ny nasjonal handlingsplan. Deltakerne har levert sluttrapporter for sin generelle aktivitet. Se nærmere om innretning og omfang i tiltak K2.

Sluttrapportene beskriver innretning og måloppnåelse for kommunenes og fylkenes generelle aktivitet og eventuelle mindre prosjekter som de gjennomførte som deltakere i K2-tiltaket.

Rapportene viser hvordan kommunene og fylkene som prosjekteierne har satt seg mål og arbeidet for måloppnåelse. Stikkord i rapportmalen er oppnådde resultater – gevinstrealisering – organisering, forankring og deltakelse – økonomi. Det er prosjekteiernes egne rapporter som er lagt ut. I noen tilfeller inneholder rapportene illustrerende foto og vedlegg. I denne omgang er det lagt ut seks sluttrapporter fra tiltak K2.

Rapportene gir et innblikk i hvordan kommunene og fylkene organiserer og evaluerer sitt eget arbeid som utviklingsaktører for universell utforming.

 

Asker kommune – Kartlegging av universell utforming ved et utvalg idrettsanlegg og friområder i Asker kommune (pdf)

Høyanger kommune – Universell utforming Daletrekken (pdf)

Kvinesdal kommune – Å forme en bedre framtid (pdf)

Larvik kommune – Kyststien i Larvik (pdf) | Kart over kyststien (pdf)

Loppa kommune – Kompetanseheving UU i Loppa kommune (pdf)

Nes kommune – Universell utforming av Nesbyen sentrum, men hovedfokus på Indre torv (pdf)

Orkdal kommune – Kompetanseheving gjennom universelt utformet tursti (pdf)

Oslo kommune – Kompetansehevende tiltak i form av informasjonsdag, fagdag, kurs og veiledning i perioden (pdf)

Porsgrunn kommune – Universell utforming på sykehjem (pdf)

Ringerike kommune – Strategi for universell utforming i Ringerike (pdf)

Rømskog kommune – Universelle Rømskog (pdf)

Trøgstad kommune –  Universell utforming i Trøgstad (pdf)

Vinje kommune – Aktivt liv i sentrum, universell utformet turveg, Vinje kommune Rauland sentrum (pdf)

Hedmark fylkeskommune – Innlandet universelt utformet 2025 – felles strategi for Hedmark og Oppland (pdf)

Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold – Like muligheter for alle, universell utforming i et utvidet perspektiv (pdf)