Tiltak K2 Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming – Universell utforming mot nye høyder


 Samling Bergen, 9-10. mars.

Innbydelse (pdf)
Program (pdf)
Foredrag
Deltakerliste
Glimt fra konferansen (bilder)
Video


Kort omtale:

Samling om universell utforming i Bergen

Foredragene fra samlingen om arbeidet med universell utforming i fylker og kommuner er nå tilgjengelige. Samlingen ble holdt i Bergen 9. – 10. mars 2015 .

Klatret mot nye høyder i arbeidet universell utforming

Deltakere fra kommuner og fylker viste sine intensjoner i arbeidet med universell utforming for hverandre og for representanter for departement og andre statlig instanser. Nesten 30 innlegg ble framført på samlingen i tiltaket K2 Universell utforming mot nye høyder – fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 15 i Bergen

Foredragene fra samlingen om arbeidet med universell utforming i fylker og kommuner er nå tilgjengelige, (Foredrag). Samlingen ble holdt i Bergen 9. – 10. mars 2015 med nesten 90 deltakere fra kommuner, fylker og nasjonale instanser. Mange av disse og fra enkelte private virksomheter var innledere.

Nettverket K2 startet høsten 2014 og omfatter ca nesten 50 kommuner og elleve fylker. Samling var bevisst lagt i forkant av Husbankens konferanse Universell utforming – neste generasjon den 11. mars: https://www.husbanken.no/universell-utforming/universell-utforming-neste-generasjon-11032015/

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og KMD innledet dag 1 med perspektiver, virkemidler og forventninger i arbeidet med universell utforming. Erik Vieth Pedersen fra KMD framholdt at kommunene er den viktigste areanaen hvor universell kan fremmes. Olav Rand Bringa, BLD, annonserte at en ny handlingsplan vil komme og at innsatsen på viktige satsingsområder i arbeidt med universell utforming skal opprettholdes. Kommuner og fylker vil være en stor ressurs i arbeidet.

I programmmet ble det annonsert at Penger og kunnskap er makt og i den sekvensen ble Kompetanseprogrammet for universell utforming, utarbeidet i 2010, og Husbankens tilskuddsordninger presentert. Plan og uteområder, og eksisterende bygg var tema for parallelle sesjoner på dag 1.

Dag 2 ble mange av de lokalt igangsatte prosjektene presentert.

Tiltaket har en åpne ramme for hva som kan være lokale tema, spennet strakk seg fra stedsanalyse for små kommunesentra til kompetanseutvikling i egen organisasjon og bransje med egne ”case” som utgangspunkt. Tilrettelagt prosjektverktøy og journalistiske prinsipper for prosjektpresentasjon ble gjennomgått for at resultatene i tiltaket kan være eksempler til inspirasjon for andre. Samlingen ble avslutt med et innlegg fra Lars Wang fra firmaet Innsam as: Lure strategier i arbeidet med universell utforming.

Tiltaket K2 ledes av Planavdelingen i KMD, med Husbanken i Bergen og Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som medvirkere. I programarbeidet for samlingen deltok i tillegg nettverkstiltakets kontaktpersoner i Hordaland fylkeskommune, Hjartdal, Stryn og Os kommuner.

K2 Universell utforming mot nye høyder – Foredrag fra Underveissamling i Bergen 9. – 10. mars 2015