Tiltak K2 Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming – Universell utforming mot nye høyder

Konferansen Det er i kommunene det skjer, Fornebu, 1- 2. des. 2015

Innbydelse
Program (pdf)
Deltakerliste (pdf)
Glimt fra konferansen (bilder)

Fornebu-dagene 2015 ble gjennomført med stor bredde av både aktører fra kommunesektoren og nasjonale instanser. Det detaljerte programmet og innleggende for konferansen Det er i kommunene det skjer 1. – 2. desember gir et godt inntrykk av aktivitet og oppmerksomhet knyttet til universell utforming i kommunesektoren.

Fornebudagene ble arrangert 1. til 3. desember som et et fellesarrangement mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved Deltasenteret.

KMD arrangerte konferansen «Det er i kommunene det skjer» 1. og 2. desember, mens FNs internasjonale dag for funksjonshemmede ble markert 3. desember.

Det er i kommunene det skjer: kommune og fylkesrettet arbeid – universell utforming mot nye høyder

Over de to dagene fordelte 50 innledere seg på plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Både erfaringer fra flerårig satsing i kommuner og fylker og innspill til videre arbeid ble vist fram på skjerm og i tale. De parallelle sesjonene var: bygg og planlegging, medvirkning og deltakelse, friluftsliv og folkehelse, transport og tilgjengelighet.

På samlingen samlingen i Bergen 9. – 10. mars 2015 fortalte mange av kommunene om sine intensjoner i arbeidet. På Fornebu var flere av dem tilbake og la fram resultatene. Prosjektene er initiert og gjennomført av tilskottsmidler fra KMD gitt både i 2014 og 2015.

Presentasjoner fra Det er i kommunene det skjer 1. – 2. desember 2015:

Tirsdag 1. desember

Åpning av konferansen ved Einar Lund fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. [AnythingPopup id=”30″]

Tema: erfaringer – oversyn

K2 i to år i KMD v/ Erik Vieth Pedersen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (pdf) [AnythingPopup id=”29″]

K2 i to år i kommuner og fylker:

Tema: erfaringer og strategier

KS nettverket lavthengende frukter – innretning på nytt kommunenettverk, Christian Hellevang, KS (pdf) [AnythingPopup id=”26″]

KS nettverket i kommuner – to eksempler, vitnesbyrd på grepet:

Det er i kommunene det skjer – brukerperspektiv v/ Cato Lie, FFO (pdf)  [AnythingPopup id=”4″]
Nærfriluftsliv – for alle? v/ Odd Inge Vistad, NINA (pdf)  [AnythingPopup id=”28″]