Fylkessesjon om universell utforming i regionale sammenhenger den 14. februar – en del av KS` kommunenettverk for universell utforming.
Arrangør: KS i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Barn-, ungdoms- og familiedirektoratet.