Dette sa foredragsholder Odd Bjørn Solberg på nettverkssamlingen i tiltak K2 på Gardermoen 16. september 2015.

Prosjektstyring og –rapportering og formidling av prosjektresultater var dagsamlingens tema. Medarbeidere fra nitten av nettverkets kommuner og fylker hadde tatt i mot innbydelsen om en grundig gjennomgang. Arild Stavne fra Prosjektforum tok temaet om prosjektarbeid, mens Solberg fra Infogarden i Trondheim tok seg av formidling, med et lynkurs i journalistikk innlagt. Det var lagt inn gruppearbeid og individuelt arbeid med eget prosjekt som tema. Slik kunne deltakerne utnytte muligheten til komme litt i forkant i arbeid med rapportene sine. Fristen for alle prosjekter som er tildelt midler og gitt tilsagn er 15. november 2015.

Innbydelse og program (pdf)
Deltakerliste (pdf)

Presentasjonene: