Gardermoen, 24-25. november 2014

FigurerJANUAR2015_K2

Nytt navn og logo er utviklet ved hjelp av dugnadsarbeid på Gardermoen 24.11.2014. Nye figurer og fjellogo er innlemmet i gammel logo med daVinci figurtegning. Illustrasjon: Trond Bredesen og TWM reklamebyrå.

Universell utforming mot nye høyder

Oppstartsamlingen ”K2 – universell utforming mot nye høyder”  markerte starten på en ny runde med fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014-15. Oppstartsamlingen samlet 53 deltakere på Gardermoen, 24. og 25. november 2014.

Både kommuner, fylker og statlige etater var til stede, og deltok i gruppearbeid, erfaringsutveksling og opplæring i prosjektarbeid.

Faglige innlegg om universell utforming i bygg, sentrumsområder og i frilufts- og turområder inspirerte til videre arbeid med universell utforming i fylker og kommuner. Gruppearbeidene la opp til drøftinger om samvirke, kommunikasjon og nettverksbygging regionalt og lokalt for økt kompetanse og erfaringsutveksling.

Det nye, inspirerende slagordet «K2 – universell utforming mot nye høyder», med tilhørende logo, ble etter en internkonkurranse introdusert som et godt supplement  til tiltaksnavnet «Fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming 2014-15”.

Gruppearbeidene og den individuelle oppgaven ”Forventninger til fylkes- og kommunerettet arbeid for universell utforming» vil bli sammenstilt og gjort tilgjengelig så snart det foreligger.

Innbydelse
Program
Deltakerliste

Innleggene
Dag 1 – 24. november 2014

 

Dag 2 – 25. november 2014