Nettverksamling og fagkonferanse for universell utforming

Gardermoen 19. – 20. november 2012

God måloppnåelse på arbeidet i 2012 i tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner var inntrykket fra dag 1. Temaet for samlingen var status og perspektiver. Førsteamanuensis Inger Marie Lid fra Høgskolen i Oslo ga innledningsvis en god innføring etiske og humanistiske perspektiver som må ligge tungt inne i arbeidet med universell utforming.

Milijø-dep-77-1024x682Engasjerte deltakere fra kommuner og fylker på Scandic Oslo Airport hotell 19. november 2012. Fotograf: Jon Rune Trengereid

Det var oppsummeringen av statusrapporteringen fra fylkene og kommunene som Miljøverndepartementet presenterte på dag 1 av den felles nettverkssamlingen og fagkonferansen 20. November 2012 på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen. Temaet for samlingen var status 2012 og perspektiver videre. Nettverksdeltakerne fikk videre en god innføring etiske og humanistiske perspektiver som førsteamanuensis Inger Marie Lid fra Høgskolen i Oslo framholdt må ligge tungt inne i arbeidet med universell utforming. – Dersom dette glemmes, vil også evnen til å finne de gode og riktige grepene i arbeidet ikke bli utviklet, understreket hun i åpningsforedraget.

Dag 2 var viet måling av resultater, indikatorer og innretning i arbeidet med universell utforming både i 2013 og mot visjonen “Norge universelt utformet 2025. Seniorrådgiver Olav Rand Bringa fra Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet innledet med vekt på at oppnådd suksess tilsier dokumentasjon av det som er oppnåd. – Vi må systematisere målbar kunnskap om gjennomførte endringer for kunne systematisere arbeidet med nye mål. Departementene vil nå begynne arbeidet med det som skal avløse handlingsplanen for perioden 2009 – 13. – Vi vil ha med oss pilotfylkene og de aktive kommunenes erfaringer i dette arbeidet, la han til til.

Seksjonssjef Jørn Kristian Undelstvedt i Statistisk sentralbyrå fulgte opp dette. Han ga et innblikk i hvor omfattende vekt det legges på indikatorer for å forstå samfunnets utvikling, og dermed hvordan utviklingsretninger kan påvirkes. Innen området universell utforming har vi noen som samles inn via rapportering i Kostra. Men generelt er det ønskelig å lage flere basert på innsamling via registre, f.eks Matrikkelen, enn gjennom metoder som innebærer skjønn.

Utover disse fordragene ble var samlingen preget av deltakenes aktive medvirkning gjennom gruppearbeider og kafebord.

Seks nasjonale instanser la fram prosjektforslag som de ønsket kommuner eller fylker som aktive aktører i. Det var:

  • Riksantikvaren med Universell utforming og arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer
  • Direktoratet for naturforvaltning med Gjøre allerede kartlagte friluftsområder bedre tilgjengelige
  • Statens kartverk med Kartlegging av tilgjengelighet i sentrumsområder
  • Statens vegvesen, Vegdirektoratet med Nasjonal gå- og sykkelstrategi; sammenhengende hovedgangveinett med universell utforming og lokale gåstrategier
  • Deltasenteret som ønsket å lage eksempelsamlinger på temaene kommunenes samarbeid med kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og opprusting av hele gateløp / sammenhengende sentrumsområder
  • Direktoratet for byggkvalitet deltok også i kommunene Kristiansand og Trondhein sin presentasjon av universell utforming og byggetilsyn

 

Program nettverkssamling 19. november

Velkommen til nettverksamling og deltakelse i videre prosess for Norge universelt utformet i 2025
Einar Lund, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet

Åpningsforedrag: universell utforming i et humanistisk perspektiv – konkretisering og vektlegging av tiltak
Inger Marie Lid, førsteamanuensis ph.d, Høgskolen i Oslo og Akershus

Status i tiltak K1
Hild Kristin Morvik, Miljøverndepartementet

Synnøve Roald, Prosjektforum AS

Arild Stavne, Prosjektforum AS

  • Tilbakemelding på statusrapporter – inndeling i grupper: fylker og kommuner
  • Prioritering av tiltak for universell utforming i fylker og kommuner. Gruppearbeid
  • Oppsummering av gruppediskusjoner

Arbeid med sluttrapporten for tiltak K1 – innledning før gruppearbeid
Majken Jul Sørensen, Østfold fylke og Solveig Dale, Trondheim kommune

  • Gruppearbeid

Oppsummering og avslutning av dag 1, nettverksamlingen

Felles middag på konferansehotellet for deltakere både 19. og 20. november

 

Program fagkonferanse 20. november

Mål for dagen
Einar Lund, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet

Norge universelt utformet 2025 – bruk av indikatorer i arbeidet med universell utforming
Olav Rand Bringa, seniorrådgiver, Barne-, likestillings, og inkluderingsdepartementet

Bruk av indikatorer i Kostra
Jørn Kristian Undelstvedt, seksjonssjef, Statistisk sentralbyrå 

Aktuelle prosjekter og tema for samarbeid. Kafébord

Presentasjon av arbeidene fra kafébord i plenum