K1 Universell utforming – fylkes-, nettverks- og fagkonferanse

Drammen 4.- 6. februar 2013

Rundt 100 koordinatorer og kontaktpersoner fra fylker og kommuner deltok på samlingene og konferansen der friluftsliv og lys var hovedtema. Mange nasjonale instanser og direktorater var også til stede. Samlingene og konferansen er en del av tiltaket «K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner».

DrammenImage001

Fra K1-samling februar 2013 – Ypsilon bru i Drammen (Knut Arne Gjertsen)

 

Fylkessamling (4.-5. februar)
Fylkeskoordinatorene satte hverandre stevne for å se på hvordan fylkene best kan fungere som ressurser i arbeidet med universell utforming fra og med 2014.

Nettverkssamlingen og fagkonferansen (5.- og 6. februar) – hovedtema «Friluftsliv og lys»
Union scene med den gamle fabrikkhallen i sin nye form som konferanselokale og kulturscene, ga en inspirerende ramme rundt den kompetansedeling det var lagt opp til. Vertsfylket Buskerud presenterte flere prosjekter med mål å sikre universell utforming i friluftsområder. Det andre hovedtemaet var «Lys og universell utforming» med blant annet innledningsforedrag av Are Røysamb fra Høgskolen i Buskerud. Fylkesordfører Morten Eriksrød åpnet samlingen og understreket – også med personlig erfaring som plutselig sterkt synssvekket – hvor bredt temaet kan favne.

I 2013 har Miljøverndepartementet fokus på Prosjekter i regi av de deltakende fylker og kommuner. Det var derfor gledelig at mange hadde fulgt opp Gardermoen-samlingen i november på dette punktet og meldt inn prosjekter som ble presentert.