260 til Hamar for å lære om universell utforming

Sal-2

260 personer fra mange av landets kommuner og fylker dro til Hamar og konferansen ”Du skal få en dag i mårå”. I tre dager var uu tema. (Begge foto: Bjørn Kvaal)

Sal-1

260 personer fra mange av landets kommuner og fylker dro til Hamar og konferansen ”Du skal få en dag i mårå”. I tre dager var uu tema. (Begge foto: Bjørn Kvaal)