Se film fra:

Åpning av konferansen ved Einar Lund fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.