Aust-Agder fylke: Skjærgårdsparken

God forvaltningsplan for Skjærgårdsparken

Forvaltningsplan for Skjærgårdsparken er en oversikt over hvilke friluftsområder kommunene ønsker å prioritere for tilrettelegging i årene fremover. Med utgangspunkt i denne planen kan kommunene søke om midler til ­tilrettelegging av statlig sikrede friluftsområder.

Ved stranda er det anlagt en kombinert fiske- og fortøyningsplass.Her er det gode muligheter til å få en sjøørret på kroken! Ved stranda er det anlagt en kombinert fiske- og fortøyningsplass. Det er asfaltert gangvei fra p-plassen og ut til fiskeplassen. Underlaget er fast og flatt, og med stoppkant langs kanten av fiskebrygga. Begge foto: Aust-Agder fylkeskommune.

Asfalterte gangveier fra parkeringsplassen.

Det er etablert ca 450m asfalterte gangveier fra parkeringsplassen, som leder til ­
fiske- og bryggeplass og utsiktspunkt.

Hasseltangen i Grimstad ­kommune er et eksempel på et statlig sikret friluftsområde, der det i flere år har vært arbeidet med universell utforming gjennom tilretteleggingen av området.

Dette er et attraktivt og mye brukt friluftsområde mellom Arendal og ­Grimstad. Det har fine sand­strender, hasselskog, store ­gressletter og isskurte svaberg.

Grimstad kommune har gjennom­ført flere tiltak for å bedre tilgjengeligheten. Det er etablert en kombinert fiske- og bryggeplass, med trinnfri atkomsten fra land. Videre er det anlagt et utsiktpunkt øverst og ytterst på svaberget ut mot Skagerak. Fra parkeringsplassen er det anlagt asfalterte gangveier til fiskebrygga og ­utsiktspunktet. Rundt på området er det satt opp sittebenker og sykkelparkering.

Forvaltningsplanen
Aust-Agder fylke har en attraktiv skjærgård som brukes mye, både til lands og på vann. Alle kommuner i Skjærgårdsparken har ­utpekt ett friluftsområde der de skal prioritere tilgjengelighet og universell utforming. Mange områder er sikret juridisk for allmennheten gjennom å være ”statlig sikret friluftsområde”. Disse ligger spredd rundt i alle de 5 kystkommunene i fylket: Risør, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Lillesand.

Kommunalt ansvar
Kommunene er ansvarlig for å ­tilrettelegge områdene, og kan søke midler fra Direktoratet for naturforvaltning (som heter ­Miljø­direktoratet fra 01.07.2013) og fylkeskommunen.

Miljødirektoratet stiller krav om en forvaltningsplan for å tildele midler. Aust-Agder fylkeskommune tok derfor i 2012 initiativ til å utarbeide en felles forvaltningsplan for disse friluftsområdene i de fem kyst­kommunene. Planen beskriver natur- og kulturverdier i de aktuelle områdene, og gir ­dessuten en ­oversikt over de ­områdene kommunene ønsker å prioritere for ­tilrettelegging i årene 2013-2018.


Beste tursti og byrom i Møre og Romsdal
Pilotfylket Møre og Romsdal delte i 2011 ut to priser for henholdsvis beste tursti og beste byrom. Ørskog kommune sin elvesti fikk den første prisen, mens Stranda kommune fikk prisen for beste byrom.


Kartlegging ved Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådenes Landsforbund har foretatt en registrering av tilgjengelighet og universell utforming i over 6oo friluftsområder i Norge, og under tre prosent av områdene tilfredsstiller kravene til universell utforming.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
BryggeFiskeplassTurstierTurvegerAdkomstLinjeorganiseringNærmiljøLovverkTilskuddKulturIdrett