Telemark fylke: Turveger

Sentrumsnære turveger i alle kommuner Alle i Telemark bør…

Hjartdal kommune

Sanserik opplevingssti Sanserike opplevingar er målet for Hjartdal…

Trøgstad kommune

Enklere, triveligere og tryggere gangveier Etter å ha kartlagt…

Drangedal kommune

Målet er universelt utforma turveier i hver bygd Drangedal…

Hedmark og Oppland fylkeskommune

Et mer tilgjengelig innland Som tidligere pilotfylker innen…

Lindås kommune

Frå regionsenter til universelt utforma by Lindås kommune…

Asker kommune

Nyttig kartlegging av idrettsanlegg og friområder Asker kommune…

Vinje kommune

Heilårs skiløype sameinar idrett, friluftsliv og turisme Kva…

Time kommune

Samarbeid på tvers gav universelt utforma idrettsbarnehage Time…

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Stedsutvikling, folkehelse og universell utforming krever samspill Stedsutvikling,…