Delte kunnskap og visittkort

Gruppe940x652

Hvordan skal offentlge og private aktører som eier bygg og uteområder bli bedre på universell utforming? Fra vensre rådgiver Ekrem Egin, Østfold fylkeskommune, enhetsleder Heidi Rødven, Risør kommune, saksbehandler frilfuftsliv Eva Lill Kvisle, Buskerud fylkeskommune, rådgiver Torhild Jørgensen Solbakken, Norsk yturistutvikling AS, seniorådgiver Aina Tjosås, Husbanken Vest, og seniorrådgiver Flemming Krøger, Rogaland fylkeskommune. Dette var én av mange arbeidsgrupper under ”Du skal få en dag i mårå” der kunnskap og visittkort ble delt. (Foto: Bjørn Kvaal)