Se film fra foredraget:

Det er i kommunene det skjer – brukerperspektiv v/ Cato Lie, FFO