Seminar om universell utforming i fylkene – ny ordning med pilotfylker

Miljøverndepartementet inviterte sammen med Barne- og inkluderingsdepartementet til seminar for å drøfte et pilotprosjekt for universell utforming i fylkene. Både fylkeskommunene og fylkesmennene var invitert. Over tretti representanter fra begge instanser i de fleste av fylkene benket seg og arbeidet med gruppeoppgaver for å lage et underlag for departementets seinere innbydelse til prosjektet. Innledere var kommunerepresentanter med sine erfaringer fra pilotkommuneprosjektet for universell utforming 2005- 2008 (se rapport T-1472: pdf 8 MB) og representanter fra nasjonale instanser. De siste snakket om siste tids lovutvikling og nasjonale strategier for universell utforming. Det er lenket til programmet og deltakerlisten for samlingen. Avd. direktør Marit Kleveland innledet om fylkenes utfordringer og forventninger til prosjektet, samtidig som gruppearbeidene resulterte i forventninger og ”betingelser” (lenke ”melpose”) til departementet for å delta på en god måte. Alt i alt resulterte samlingen i departementets invitasjon til fylkene om å delta i prosjektet i brev av 16. januar 2009.

Vedlegg:
Drammen 2008 program (pdf 197 kB)
Drammen 2008 påmeldte (pdf 70 kB)
Drammen 2008 snakkepunkter (pdf 90 kB)
Drammen 2008 mds tilbud- melpose (pdf 61 kB)
Universell utforming som regional utfordring (pdf 71 kB)
Drammen 2008- gruppearbeid (pdf 53 kB)