Se film fra foredraget:

En rådmann, Anne Kirsti Johnsen, Rømskog kommune