Se film fra foredraget:

Er målene nådd? En analyse av prosjekter i K2-nettverket v/ Arild Stavne, Prosjektforum AS