Se film fra foredraget:

Erfaringer fra fagseminar om lys, kontraster og akustikk v/ Trine Presterud, Universell utforming AS.