Fagsamlingen

Drammen 5. -6. februar 2013

Fra 2009 – 2013 har Miljøverndepartementet hatt ansvaret for ”Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylker og kommuner” i regjeringens handlingsplan for Norge universelt utformet 2025. Kommuner og fylker som har deltatt i prosjektet siden 2009 ble derfor invitert på en felles nettverksamling der friluftsområder og lys var hovedtema. Målet for samlingen var å presentere planer for 2013 i kommunene, fylkene og felles innspill til sluttrapport for tiltak K1.

Fra K1-samlingen i Drammen februar 2013 (Astrid Larsen, Stord kommune)

Nettverks- og fagkonferansen samlet 100 koordinatorer og fagpersoner. Under tema friluftsområder ble det lagt vekt på tilrettelegging av nærturområder. Deltakene ble derfor tatt med på en vinterlig befaring av de opprustede elvesidene i Drammen. Dette nye, urbane friluftslivstilbudet er blitt veldig populært blant byens befolkning. Lyssetting er viktig i slik sammenheng. Flere foredrag poengterte utfordringer med riktig lys både for trygghet og framkommelighet med små lysmengder og lavt strømforbruk.

Tirsdag 5. februar – tema Lys og universell utforming
Første konferansedag var Lys og universell utforming tema. Fylkesordfører Morten Eriksrud åpnet og uttrykte glede over temaet, men understreket generelt Buskeruds vilje til å være en aktiv deltaker i arbeidet med universell utforming i det nasjonale nettverket.

Einar Lund fra Miljøverndepartementet (MD) viste innledningsvis til at 2013 er det siste prosjektåret, og at det vil bli lagt stor vekt på å gjennomføre prosjekter med et nasjonalt siktemål, men med kommunene og fylkene som de drivende aktørene.

 • Velkommen til fagkonferanse og nettverksamling – Deltakelse i videre prosess for Norge universelt utformet i 2025 (pdf, 984 Kb) v/ Einar Lund, seniorrådgiver, MD.

Den faglige delen ble innledet med Høgskolen i Buskerud. Høgskolen har satset sterk på lysdesign som eget fagområde og programkoordinatoren, Are Røysamb, viste hvordan energiøkonomsering, god framkommelighet og trygghet kan ivaretas i belysningsplaner. Og hvordan god og riktig belysning er inspirerende for byliv.

 • Gode lysmiljøer som gir sikkerhet, trygghet og tilgjengelighet  v/ Are Røysamb, programkoordinator Lysdesign Høgskolen i Buskerud. (pdf, 8 Mb)

Arkitektene Arne Enger og Bernt Grini fra Drammen kommune ledet den påfølgende utebefaring på begge elvesider og det nye bystrøket Papirbredden med blant annet Drammen bibliotek, høgskolen og Union Scene, over nyanleggene Øvre Sund bru, Ypsilon bru og utendørs heis på Strømsø bru til Strømsø torg foran Drammen stasjon. Torget er ett av de mest beferdede knutepunkter i Drammen og opparbeidet etter prinsippet om blanding av all ferdsel (shared space). Alle steder er lys, tilgjengelighet og god design ivaretatt.

Resten av fagdagen ble fulgt opp med innlegg fra Selskapet for Lyskultur, rådmannen i Ulstein som viste spennende erfaringer fra tettstedutviklingen i Ulsteinvik og om Led Light District i Steinkjer kommune.

 • Presentasjon av veilederen ”Lys på stedet” – fokus på universell utforming (pdf, 5 Mb) v/ Erlend Lillelien, fagsjef Lyskultur
 • Trivselsgate, lysplan og universell utforming – Erfaringar frå tettstadsutvikling i Ulstein kommune (pdf, 3 Mb) v/ Verner Larsen, assisterende rådmann, Ulstein kommune
 • Led Light District – universell utforming? – Gjennomføring av gatelysplan i Steinkjer kommune (pdf, 1 Mb) v/ Roar Andersen, prosjektleder, Avdeling for samfunnsutvikling, Steinkjer kommune
 • Avslutning av dagen (pdf, 435 Kb) v/ Einar Lund, seniorrådgiver, MD

Onsdag 6. februar – tema Universell utforming i friluftsliv
Dag 2 var innledningsvis forbeholdt fagtemaet Universell utforming i friluftsliv. Eva Lill Kvisle fra Buskerud fylkeskommune innledet om prosjektet «Fra kartlegging til universell utforming i friluftsområder».

 • Bakgrunn for prosjektet «Fra kartlegging til universell utforming i friluftslivsområder» – Pilotprosjekt for universell utforming i friluftsområder (pdf, 664 Kb) v/ Eva Lill Kvisle, rådgiver, Buskerud fylkeskommune

Deretter fikk vi en presentasjon av en estetisk veileder, Glitre friluftsområde i Gol kommune og bruk av veilederen i Sundhagen friluftsområde i y kommune.

 • Presentasjon av estetisk veileder (pdf, 1 Mb) v/ Anette Monsen Londalen, landskapsarkitekt
 • Bruk av veilederen i Glitre friluftspark (pdf, 1 Mb) v/ Jørn Magne Forland, miljøvernleder Gol kommune
 • Bruk av veilederen i Sundhaugen friluftsområde (pdf, 1 Mb) v/ Marit Nyhus, tjenesteleder, Øvre Eiker kommune

Siste del av nettverkssamlingen og fagkonferansen var viet innretningen i tiltak K1 for 2013 med vekt på presentasjon og informasjon om prosjekter for gjennomføring av kommuner og fylker.

 • Arena for videre arbeid med prosjekter for kommuner, fylker og instanser (296 Kb) v/ Hild Kristin Morvik, rådgiver, MD