Finnmark fylke: Gjesteatelier

Tilgjengelig gjesteatelier i vernet bygg

Finnmark fylkeskommune har kjøpt et verneverdig bygg i Vadsø for å utvikle det til et gjesteatelier med internasjonal profil.
Huset er fra 1800-tallet og karakteriseres som «finsk midtgangstue» og «Varangerhus», ettersom bolig og uthus/fjøs var bygget sammen. Tiltaket er et eksempel på hvordan man kan skape bedre ­tilgjengelighet i et vernet bygg.

Tilgjengelig gjesteatelier i vernet bygg Da uthuset bak måtte rives for ca 10 år siden beholdt man utgangsdøren. Denne utgangen har nå blitt omgjort. Det er laget trinnfri atkomst via rampe, og tilpasset dør med automatisk døråpner. Alle foto: Finnmark fylkeskommune.

 

Bygg.

Dør med automatisk døråpner.

Huset har tidligere vært brukt som vognmannsforretning og herberge. I dag består det av bolig og atelier. Atelier/utstillingsarealet går over to etasjer i husets vestparti med inngang, kjøkken, bad og toalett i 1. etasje i midtpartiet. Det er arbeidsrom og spisestue i østpartiet av 1. etasje, samt soverom og tv-stue i 2. etasje.

Færre hindringer
De nyrenoverte områdene er ­tilgjengelige for personer med ­nedsatt bevegelsesevne. En rulle- stol­bruker kan også ta seg rundt i husets øvrige 1. etasje, men vil ikke komme seg til 2. etasje på grunn av snirklete trapper. Her vil det også være svært vanskelig å ta seg rundt med rullestol på grunn av husets konstruksjon.

Gjesteatelieret ble delvis renovert i 2010. Det var behov for å utbedre og tilpasse inngangsparti, bad, toalett og kjøkken, samt vedlike­hold av utvendige vegger og tak.

Huset brukes hovedsakelig av ­gjestende kunstnere, mens publikum kommer til utstillinger, arrangement, kurs og workshops.

Ny innredning

Kjøkkenet er fullstendig rehabilitert, med ny innredning, hvitevarer og møbler. Det er bygget flyttbare kjøkkenøyer.

Tilgjengelig inngangsparti
Da uthuset bak måtte rives for ca 10 år siden, beholdt man ­utgangsdøren. Denne utgangen er omgjort og gjort tilgjengelig med trinnfri atkomst. Det er laget ny gang og bad/toalett er gjort ­tilgjengelig.

Kjøkkenet er fullstendig rehabilitert med ny innredning, hvitevarer og møbler. Det er også bygget flyttbare kjøkkenøyer. Det ble også opparbeidet plen bak huset, og parkeringsplasser i tilknytning til det nye inngangspartiet.


Mer tilgjengelige gjenreisningsbygg i Finnmark
Finnmark fylkeskommune har et nasjonalt ansvar for å ivareta gjenreisningsbebyggelsen. Arbeidet organiseres slik at bygningsvernet i fylkeskommunen ­utvikler kompetanse og erfaring ut fra konkrete saker i sitt daglige arbeid.
Det er gjort tilrettelegging ved flere bygg, blant annet brakker ved Banak ­flystasjon. Hensikten er å utforme materiale som kan fungere som veiledere for eierne av gjenreisningsbygg med tanke på tilgjengelighet.


Stikkord, søkeord, nøkkelord:
KulturminneverdierRehabiliteringOpprustingOpprustingVedlikeholdPolitisk forankringAdministrativ forankringInformasjonVeiledningVerktøyLinjeorganiseringUniversell utformingServiceLovverkKulturIdrettTilgjengelighetSnusirkel