Gardermoen, desember 2010

Veien videre for ressurskommunene

Samling for prosjektledere, Gardermoen 7. desember 2010

Prosjektlederne oppsummerte tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming så langt sammen med departementet

Bakgrunnsmaterialet var ressurskommunenes statusrapportering og rapportering på tilskott for 2009- 2010, og de innspill dette ga til videre utvikling av prosjektet for 2011.

Lenke Program Gardermoen per 22 okt  (pdf 119 kB)

Det var en fyldig gjennomgang av kommunenes egne presentasjoner fra sine satsingsområder så langt. Prosjektlederne har deltatt aktivt med disse på konferanser i inn- og utland. Det foreløpige programmet for nettverksamling og fagkonferanse Sola/Timeog Klepp i mai 2011 ble lagt fram, og prosjektlederne bidro med innspill til tema og gjennomføring

Lenke Forberedelser til samling (pdf 53 kB)
Lenke Rapportering – Gardermoen 7 des (pdf 885 kB)
Lenke rapportering på tilskott 2010-1 (pdf 41 kB)
Lenke Presentasjoner kommuner (pdf 118 kB)
Lenke Utkast program presentert på Gardermoen (pdf 66 kB)
Lenke referat fra samlingen 07.12.2010 (pdf 913 kB)