Glad for alminneliggjøring, men noe drar i feil retning…

Det som gleder er utviklingen rundt mer menneskelighet og mer alminneliggjøring av mangfoldet rundt oss. Spørsmålet er hva som styrker denne tendensen, og hva er det som bringer oss i feil, uriktig retning? sa Solveig Fiske, biskop i Hamar bispedømme under ”Du skal få en dag i mårå”.

Hun snakket også om at menneskelivet er et mål i seg selv, og at det er ukrenkelig. Felles for oss alle er at vi sårbare for skiftende vilkår og forutsetninger. Ut fra ulike betingelser har vi uansett en iboende verdighet.

Livets verdighet trues både ved livets start og slutt – hva er da et menneske? Vi må erkjenne sårbarheten for å gi livet verdighet. Vår livs overtro er at vi er frie og ubundne vesener som skaper og kontrollerer vår egen tilværelse. Parolen er ”du skaper sjøl ditt liv”. Det har blitt en selvfølge at det er mye vi har makt over og innflytelse på, men erfaringene med begrensninger og ufrihet blir da ekstra tunge å bære, mener Fiske.

– I løpet av et døgn puster kroppen min for meg gang etter gang uten min kommando. Avmakt og sårbarhet kan ikke alltid bøtes på med tilrettelegging. Kirka må derfor være et rom i samfunnet som snakker usminket om livets sårbarhet, skjønnhet og verdighet. Det som bekymrer meg mest er at alle ivaretar sin bit av mennesket, uten å se helheten. Men hele livet henger sammen, mener Fiske

Fiske-og-Solberg

Biskop Solveig Fiske takkes av kommunikasjonsrådgiver Odd Bjørn Solberg i Husbanken Vest for hennes innlegg. (Foto: Bjørn Kvaal)