Tiltak K2 Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming – Universell utforming mot nye høyder

Glimt fra konferansen Det er i kommunene det skjer, Fornebu, 1- 2. desember 2015